Hazırlık Sınıfını Geçemeyenler İçin Türkçe Bölümlere Geçiş Nasıl Yapılıyor ?

105
42951

Zorunlu yabancı dil sınıfında başarısız olanlar için Türkçe bölümlere geçiş için tercihler geçen yıl ekim ayında yapılmıştır. Bu yıl da aynı tarihte yapılmasını bekliyoruz. Başvurular ÖSYM tarafından alınacaktır. Peki tercihlerin hangi işlem ve sıraya göre değerlendirildiğini biliyor musunuz ? Cevabınız hayır ise aşağıdaki bilgilendirme yazısını okuyabilirsiniz.

Başvuru için buraya tıklayınız.

Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri yapılırken aşağıdaki kurallara uyulacaktır:
1. Öğretim dili yabancı dil olan programların zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin, Türkçe
öğretim yapan programlara yerleştirilebilmeleri için başarısız oldukları hazırlık programının zorunlu olması ve
hazırlık sınıfında başarısız olanlara lisans öğrenimine devam imkânı verilmemiş olması gerekir.
2. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve
Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca; ortak programda yoğun dil eğitimi
üzerine azami verilen iki yıl sürenin sonunda yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler de Türkçe öğretim
yapan programlara yerleştirilmelerini talep edebilirler.
3. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin bir başka programa yerleştirilmeleri yapılmaz, bu
öğrenciler kayıtlarının bulunduğu yükseköğretim programlarında öğrenimlerine devam ederler.
4. Lisans programının hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, istedikleri ve puanları yeterli olduğu takdirde
eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, eşdeğer program yoksa, başarısız oldukları programa yakın Türkçe öğretim
yapılan lisans veya ön lisans programlarına yerleştirilebilirler. Ön lisans programının hazırlık sınıfında
başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan lisans programlarına yerleştirilmeleri yapılmaz, sadece ön
lisans programlarına yerleştirilmeleri yapılır.
5. Hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler, hazırlık sınıfında başarısız oldukları yükseköğretim
programıyla eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, eşdeğer program yoksa, başarısız oldukları programa yakın
öğretim dili Türkçe olan programlara ikinci öğretim dahil yerleştirilirler, ancak Burslu programlara
yerleştirme yapılmaz.
6. Türkçe öğretim yapılan yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılırken, bir programa yerleştirilecek
öğrenci sayısı, o programın en son yıldaki genel kontenjanının ÖSYS için %10’undan, DGS için %3’den fazla
olamaz.
7. Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin ÖSYM’ye başvururken aşağıdaki koşulları karşılamaları
gerekir:
a) Programın zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olmak.
b) Hazırlık sınıfında başarısız olduğu tarihi izleyen, iki eğitim-öğretim yılı içinde başvuruda bulunmak.
c) Aday Başvuru Formunu, başvuru süresi içinde hazırlık sınıfında başarısız olduğu yükseköğretim
programının bağlı bulunduğu Üniversiteye onaylatmak.
d) Tercihlerini başarısız olduğu yükseköğretim programına eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, Türkçe öğretim
yapılan eşdeğer program yoksa, hazırlık sınıfında başarısız olduğu programa yakın öğretim dili Türkçe
olan programlardan yapmış olmak (Tercihler, bu kılavuz ekinde verilen “TABLO 1 Öğretim Dili Yabancı
Dil Olan Yükseköğretim Programlarının Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin
Yerleştirilebilecekleri Türkçe Öğretim Yapan Programlar”dan yapılmalıdır.).
e) Öğrencinin hazırlık sınıfında başarısız olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYS/DGS puanı,
tercihleri arasında göstereceği yükseköğretim programlarının yerleştiği yıldaki en düşük
ÖSYS/DGS puanlarına eşit veya bu puanlardan yüksek olmak. İlgili yılda sınavsız geçiş ile yapılan
yerleştirmelerde en düşük puan şartı aranmaz. Adaylar sınavsız geçiş öncelikleri ve ortaöğretim başarı
puanları (OBP) ile yerleştirme işlemine alınırlar.
f) Üniversitelerin hazırlık sınıfına kaydolunan yılda merkezi olarak yerleştirilmiş olmak.

Öğretim dili Türkçe olan, zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan ve hazırlık sınıfında başarısız olan
öğrencilere yerleşmiş oldukları programlarda eğitime devam etme imkanı bulunuyorsa, bu programlara öğretim
dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler yerleştirilebilirler ve doğrudan
kayıtları yapılır. Bu programlara yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri programlardaki hazırlık sınıflarına
isteseler bile devam edemezler. Bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar yerleştirildikleri üniversitelerince
açılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir.
9. Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler ÖSYM tarafından aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak
yerleştirileceklerdir:
a) Başvurma koşullarını taşıyan öğrenciler tercihleri arasında gösterdikleri programlara, bu programların son
yıldaki genel kontenjanları (Bk. Madde 6) göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.
b) Yerleştirme işlemi tek aşamada yapılacak, kontenjanların daha yüksek puanlı öğrenciler tarafından
doldurulması durumunda, puanları tutsa bile öğrenciler herhangi bir yükseköğretim programına
yerleşemeyeceklerdir.
c) Yerleştirme işlemlerinde öğrenciler puanlarına göre sıralanırken, aynı türdeki ÖSYS/DGS puanları farklı
yıllarda alınmışsa, bu durumda öğrencilerin yerleştiği yıldaki başarı sırası göz önünde tutulacaktır. ÖSYS
puanına göre yapılan yerleştirmelerde başarı sırası eşit olduğu takdirde, öğrencilerin ilgili yıldaki ağırlıklı
ÖSYS puanına katılan ÖSS/YGS/LYS puanındaki başarı sırası; ÖSS/YGS/LYS puanları ile yapılan
yerleştirmelerde puanların eşit olması durumunda ise öğrencilerin ortaöğretim başarı puanları dikkate
alınacaktır. Tercih edilen program öğrencinin hazırlık sınıfında başarısız olduğu programa yerleştiği yılda
açık değilse, yerleştirme işleminde, tercih edilen programın bu yıl ilgili puan türünde en küçük puana
karşılık gelen başarı sırası dikkate alınacaktır.
d) Yerleştirme yapılan programın puan türünde yıldan yıla değişiklik varsa ve eski puan türünde kaydolmuş
öğrenciler de bu programa yerleştirilmek üzere başvurmuşlarsa, bu öğrenciler yukarıda 7. maddenin “e”
şıkkına göre eski puan türüne göre işleme alınacak; yerleştirme yapılırken, bu öğrencilerin yeni puan
türündeki başarı sıraları kullanılacaktır.
e) Kayıt olmama veya tercih edilmeme nedeniyle boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmayacaktır.
10. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, kendi üniversitelerinde başarısız oldukları programa eşdeğer
Türkçe öğretim yapılan, Türkçe öğretim yapılan eşdeğer program yoksa, başarısız oldukları programa yakın
öğretim dili Türkçe olan programları tercihleri arasında gösterebilirler ve puanları tuttuğu takdirde bu
programlara yerleştirilebilirler.
11. Hazırlık sınıfında başarısız olduğu programın Tablo 1’de Türkçe öğretim yapan programlarda karşılığı
bulunmayan adaylar herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmezler.
12. Vakıf üniversitelerinin hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler, devlet üniversitelerinin Türkçe
öğretim yapan programlarına ve devlet üniversitelerinin hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler de
Vakıf üniversitelerinin Türkçe öğretim yapan programlarına aynı şekilde yerleştirilebilirler (Burslu
programlar hariç).
13. Adaylar yerleştirme işlemine sadece bir defa başvurabilirler.

sınavsız üniversite

105 YORUMLAR

  • kardeş merhabalar ben 2014 girişliyim üniversiteye . bu 5 eylüldeki son hakkımdan da başarısız oldum ingilizce sınavında . şimdi başka bi üni. ye geçiş yapacam bu sene nasıl olacak bi bilgin var mı

 1. arkadaslar ben %30 olan bir muhendislik üniversitesine gittim hazırlıgında basarısız oldum baska bir üniversiteye gecme durumum var mı

 2. merhabalar ben bu durumdan yararlanmak istiyorum. Akdeniz üniversitesinde okuyorum ve anadolu ünv ya da ege üniversitelerinden birine geçmek istiyorum. Bunun olma olasılığı nedir?

 3. merhabalar ben akdeniz üniversitesi alman dili ve edebiyatının zorunlu hazırlığında iki yıl üst üstte başarısız oldum. Bu olaydan yararlanmak istiyorum. Açıkta kalma olayı var mı? istediğim üniversiteye gidebilir miyim? ben akdenizde okuyorum ama anadolu üniversitesine geçmek istiyorum bu mümkün müdür?

 4. merhabalar ben dokuz eylül uluslararası ilişkiler bölümünde hazırlıktayım ve hazırlığı bıraktım merkezi yerleştirme puanımla İstanbul Türkçe iktisata geçmek istiyorum hazırlıkta kalmam bunu etkiler mi bir de normal yatay geçiş tarihlerinde mi başvurmam gerekiyor hazırlıkta ilk senem bu arada

 5. Bu chage.org imza kampanyası baslatsak %30 ingilizce olan bölümleri isteğe bağlı yapılabilir mi sonuc olarak matematik ve sayısal üstünden kazandık bölümü ve biz bunlara yönelik bir ders görmedik.Sayısız öğrenci okuldan soğuyor ve okuldan sogutuyor.

  • Kardeşimde bu sene marmara hazırlıktan kaldı ne emekler ne emekler biz gördük nasıl çalıştıgını.. şimdi hakkı dolmuş devam edemiyor okula. başka okula geçiş yapacakmış. istanbulda başka geçebileceği mühendislik yok. resmen hakkıyla kazandıgı okuldan ingilizce yüzünden kaldı. şaka gibi. kimse duymuyor (duymak istemiyor) bu sesi, lanet olsun ……………

 6. Arkadaşlar Anadolu üniversitesi inşaat mühendisligi hazirlikta başarısız oldum nasıl geçiş yapabilirim Uludağ üniversitesi ne gecebilirmiyim lütfen biri yardım etsin

 7. Dgs ile bi bölüme yerleştim,bahar dönemi öncesi geçiş yapma gibi bi şansım varmı acaba lütfen yardımcı olun. Hazırlıktayım çok zorlandım ve bıraktım.

Bir yorum bırakın