Hitit Üniversitesi Yrd. Doçent Alım İlanı

0
1891

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır.

Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;

– Başvuru dilekçe ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi

– 2 (iki) adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No: 8   19030 ÇORUM

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

– Başvuru dilekçesi ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi

– 2 (iki) adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi

– Yabancı Dil Belgesi

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

-Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

-Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Daire Başkanlığı tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Adet

Derecesi

Açıklama

FEN-EDEBİYAT FAK. ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç.

1

3

M.Ö. ikinci bin Anadolu kültürleri üzerine çalışmalar yapmış olmak ve Arkeoloji alanında arazi tecrübesine sahip olmak.
MÜHENDİSLİK FAK. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Doçent

1

1

Korozyon ve iletken polimer konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAK. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç.

2

3

İlgili fakültelerin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik veya Elektronik Haberleşme bölümlerinden lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAK. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç.

1

1

Çarpmalı akışkan jetler ve LDA (Lazer-Doppler Anemometresi) konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAK. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç.

1

4

Nanomekanik alanında doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAK. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç.

1

5

İlgili fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAK. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Yrd. Doç.

2

3

İlgili fakültelerden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ Yrd. Doç.

3

3

Çocuk gelişimi lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK Yrd. Doç.

2

3

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK Yrd. Doç.

1

3

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Bir yorum bırakın