Hz. Muhammed’in Hayatı Ders Planı, Öğretim Programı (2012)

0
1570

Hz. Muhammed’in Hayatı adlı ders için ortaöğretimlerin 2012 öğretim programı, yıllık planı belli olmuştur. 9 ve 12. sınıflar arası öğretim programı, ünite, konular ve açıklamalar aşağıdaki belgede yer almaktadır. Dersin amacı:

Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi programıyla öğrencilerin;

  • Hz. Muhammed’in hayatını ana temalarıyla tanımaları,
  • İslam dininin doğru anlaşılmasında Hz. Muhammed’e olan ihtiyacı fark etmeleri,
  • Hz.Muhammed’in İslamı yaşamada örnek olduğunu kavramaları,
  • Hz.Muhammed’in hayatını bütüncül bir yaklaşımla öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
[ad]

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ PLANI, ÖĞRETİM PROGRAMI, ÜNİTE, KONULAR, KAZANIM VE
AÇIKLAMALAR

 

Bir yorum bırakın