İl İçi Öğretmen Atamaları İçin Son Gün 28 Şubat

0
1145

Milli eğitim bakanlığı il içi ataması için (eş durumu, özür, özel hayat) başvuruları 28 Şubat 2013 tarihine kadar kabul edecektir. İl içinde yer değiştirmek isteyen öğretmenler başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr adresine giriş yapıp, Elektronik Başvuru Formunu doldurarak yapacaklardır. 

İl içi özür grupları ve detaylı açıklamalar için buraya tıklayınız. 

Genel koşullar:

1. Öğretmenler, eş ve sağlık durumu özrü ile özel hayatını olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak 11-28 Şubat 2013 tarihleri arasında sonuçlandırılmak üzere her il millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. İl millî eğitim müdürlüklerince belirlenen takvimlerde sonradan her hangi
bir değişikliğe gidilmeyecektir.

2. 2013 Şubat ayında özür durumundan iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenler aynı özürden il içinde yer değişikliği talebinde bulunamayacaktır.

3. Eğitim bölgelerinde norm kadro fazlası oluşturulmayacak şekilde ve halk eğitim merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri hariç olmak üzere il genelinde alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan bütün okullar il millî eğitim müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecektir.

4. Başvuruda bulunacaklarda, öğretmenlik ve Devlet memurluğunun her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya Şubat ayı sonu itibarıyla kaldırılabilecek durumda olmaları şartı aranacaktır.

5. Öğretmenliğe 2012 yılı içerisinde atananlardan şubat ayının son günü itibarıyla bulunduğu ilde veya okulda en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Açıktan ve kurumlararası yeniden atananlardan sağlık durumu ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlerden dolayı başvuracaklarda bulunduğu ilde/okulda 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartı aranmayacaktır.

6. Öğretmenler başvurularını, kullanıcı adı ve şifreyle http://mebbis.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formunu doldurarak yapacaklardır. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7. Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan, başvuru süresi içinde, görevli olduğu okul ya da kadrosunun bulunduğu ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle vazgeçebilir. Bu öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda iptal edilir.

8. Yer değiştirme iş ve işlemlerinden okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, yetkili ve sorumludur.
9. Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında başvuruların son günü, hizmet süresinin hesaplanmasında ise 2013 yılı Şubat ayının son günü esas alınacaktır.

Bir yorum bırakın