İlahiyat Fakültelerinde Felsefe Dersi Kaldırıldı

0
1315

Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan kararla, ilahiyat fakültelerinin ders programlarında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ana başlıklar halinde şöyledir:

İslam mezhepleri ve kelam derslerinin saat sayısı azaltılmıştır ve bu dersler birleştirilmiştir

Felsefe tarihi dersi müfredattan çıkarılmıştır.

Güncelleme: YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya düzenlemenin iptaline ilişkin öneri sunacağını belirtti.

Güncelleme 2: YÖK bu kararı iptal etmiştir, İlahiyat fakültelerinde eğitim daha önceden olduğu gibi devam edecek.

Gökhan Çetinsaya [email protected]

“İlahiyat ders çizelgelerinin düzenlemesine ilişkin görüşleri dikkate alarak YÖK Genel Kurulunu toplayıpkararın geri çekilmesini önereceğim.”

Türk İslam sanatları ve Türk dini musikisi dersleri de “İslam sanatları ve dini musiki” adlı tek ders haline getirildi.

Hadis, tefsir ve İslam hukuku derslerinin saatleri arttırıldı.

Din psikolojisi, din sosyolojisi, din eğitimi ve din felsefesi derslerinin kredileri azaltıldı.

İlahiyat eğitimi uzmanları, İslam mezhepleri ders saati ve kredisinin azaltılmasını yaşanan gerçekliklere aykırı olarak değerlendiriyorlar. Nitekim şuan İslam dünyasında mezhep nedeniyle bir çok ayrılık bulunmaktadır. Yapılan bir diğer eleştiri ise Felsefe grubu dersinin kaldırılmasıyla sığ ilahiyatçıların yetişecek olması.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Onat, kelam ve mezhepler tarihinin iki ayrı disiplin olduğunu, farklı derslerle öğrencilere verilmesi gerektiğini belirtti. Onat, “Mezhep tartışmasının bu denli İslam dünyasını tehdit ettiği bir zaman diliminde, mezheplerle ilgili bilimsel bir araştırma yapan bir disiplinin kelam ile birleştirilerek işlevsiz kılınması yaşanan gerçekliklere aykırıdır”

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Bir yorum bırakın