İlkokul Kayıtları ve Okula Başlama Yaşı 2014

0
1512

İlkokullara kayıtlar, Haziran ayından itibaren başlayacak. Okula başlayacak çocuğu olan velilerin ise çocuğunun aylık durumuna göre kayıt yaptırması, dilerse doktor raporu aldırması veya çocuğunun okula başlamasını istiyorsa yazılı olarak başvurması gerekiyor. Aşağıdaki tabloda aylık durumlarına göre ilkokula başlaması gereken çocuklar yer almakta.

MADDE 14 – (Değişik:RG-24/12/2008-27090)

İlköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, Haziran ayının ilk iş gününde başlar.

Okula Kayıt Yaşı

Madde 15 – (Değişik:RG-21/7/2012-28360)

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
(Değişik ikinci fıkra:RG-14/8/2013-28735) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları, velisinin vereceği dilekçe ile; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise, ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.”

okula başlama yaşı, ay cinsinden

Kaynak: memurlar.net

Bir yorum bırakın