İnsan Göçlerinin Nedenleri

1
3118

Göç, dini, ekonomik, siyasi, sosyal, kişisel vb. nedenlerden dolayı insan veya insan gruplarının yaptığı, bir yerden başka bir yere taşınma, yer değiştirme hareketidir. Göçlerin nedenleri çeşitlilik  gösterir, ilk çağda göçler daha çok doğa olaylarından kaynaklanırken, teknoloji geliştikçe ortaya ekonomik nedenler çıkmıştır. Doğa olayları nedeniyle (şiddetli ve uzun süren kuraklık) yapıldığı bilinen en büyük göç hareketi kavimler göçüdür.

[ad]

Göçlerin nedenleri: 

 • Ana Ekonomik neden: tarımda teknoloji kullanımıyla insan gücüne ihtiyacın azalması dolayı ve şehirdeki iş imkanlarının çokluğu nedeniyle kırsal bölgeden büyük şehirlere sürekli göç görülmektedir. Bu göçler mevsimlik yapıldığı gibi sürekli de yapılabilir.
 • Sanayileşme ve iş imkanları günümüzün en büyük göç nedenleridir.
 • Kırsal kesimde hızlı nüfus artışı, tarım alanlarının kişi ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale gelmesi
 • Gelişmemiş yerlerde (köy, kasaba) iş imkanlarının kısıtlı olması.
 • Büyük şehirlerde eğitim, sağlık vb. hizmetlerin daha iyi olması.
 • Deprem, volkanik patlama, tsunami gibi doğal olayları.
 • Ülkeler arası göçler genellikle siyasi baskı, dini baskı veya işgal gibi nedenlerle yapılır. Bunun dışında öğrenci değişimi (Erasmus) ve eğitim maksadıyla da dış göç yapılmaktadır.
 • Beyin göçü, yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle bilim adamı, hekim, mühendis vb. gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesidir. (Ekonomik neden)
 • İşsizlik, daha iyi şartlarda yaşama gibi sebeplerle, ülkeler arasında ve bir ülkenin kendi içinde de çeşitli göçler olmaktadır.
 • Kıtalar arası göç, Amerika keşfedildiğinde yapılan bu göç türünü macera arayan, kendine başka yer bakan ve kıta zenginliklerinden faydalanmak isteyen insanlar tarafından yapılmıştır. Ayrıca iş gücü için Afrikalılar da zorla göç ettirilmiştir.
 • Dini baskı göçü: Ortaçağ ve sonrasında bir çok düşünür, toplumun düşüncelerine aykırı düşünceleri savunmaları nedeniyle dış göç etmek zorunda kalmıştır. Bunların çoğu dini kaynaklıdır.

Siyasi baskı göçüne örnek: Afganistan’ın Rusya tarafından işgali ile 2,5 milyon Afganlının başta Pakistan olmak üzere çeşitli İslam ülkelerine göçü, Filistinlilerin İsrail tarafından, göçe mecbur bırakılması, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin (1989) vatanlarından çıkarılarak göçe zorlanmaları (1991) olayları

Doğal göçe örnek: Kavimler Göçü

Ayrıca bkz. Hayvan Göçleri

1 YORUM

Bir yorum bırakın