İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası İle İlgili Söz ve Yazılar

0
16520

Aşağıda İnsan hakları ve demokrasi haftası ile ilgili yazı, kompozisyon ve güzel sözler yer almaktadır. Şiirler için buraya tıklayınız.

İNSAN HAKLARI ve DEMOKRASİ HAFTASI

(10 Aralık gününü içine alan hafta) 

İNSAN HAKLARI KAVRAMI

İnsan hakları, bireylerin salt insan olmakla   kazandıkları haklardır. İnsanların, insan olarak taşıdıkları değerin sömürü,   baskı, kıyım ve her türlü doğal güç karşısında korunması ilkesine dayanır.   Tanımı ve sınırları konusunda tam bir anlaşmaya varılamasa da temel bazı   varsayımlar üzerinde anlaşılır.

 

İnsan hakları temelde devlet gücünü sınırlar; hem   yasal, hem ahlaksaI düzenlemelerin kapsamına girer. Hem “olan”ı, hem de   “olması gereken”i dile getirir. Özünde genel ve evrensel niteliklidir. Bütün   insanların, hatta bazı durumlarda henüz doğmamış olanların her yerde sahip   olması gereken haklardır. Böylece belirli bir durumda bireyin ya da grupların   benzer haklarının ya da çıkarlarının korunabilmesi anlamına gelir.

 

Bütün normatif gelenekler gibi insan hakları da zamanın   ürünüdür. Özünü ve biçimini veren tarihsel sürekliliği ve değişim süreçlerini   yansıtır. Bu yüzden de içeriklerinin, yasal sınırlarının ve aralarındaki   öncelik sıralamasının anlaşılması büyük ölçüde temelinde yer alan görüşlerin   ve etkinliklerin belirlenmesine bağlıdır.

(Ana Britannica, Cilt:11)


İNSAN HAKLARI KONUSUNDA ÇALIŞAN KURULUŞLAR

İnsan Hakları Avrupa Komisyonu

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne dayanılarak kuruldu. Komisyon, sözleşmeyi imzalayan ülkelerin hukukçu üyelerinden oluşur.Kişisel başvuruları ya da Sözleşme’ye uyulmadığına dair iddiaları inceler. Sözleşmeyi çiğneyen ülkeleri uyarır, soruna çözüm bulmaya çalışır.

 

İnsan Hakları Avrupa Divanı

Yüksek bir mahkeme konumundadır. Avrupa Topluluğuna üye ülkelerin temsilcilerinden oluşur, kararları kesindir ve bağlayıcıdır.

 

Uluslararası Af Örgütü

İnsan haklarının çiğnendiği olayları saptamak ve bütün dünyaya duyurmak amacıyla 1963’te kurulmuştur.

Türkiye’deki İnsan Hakları Derneği

1986’da kurulmuş olup çalışmalarını sürdürmektedir.

insan hakları

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

* İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksandokuz kişiye bedeldir. (John Stuart MiLL)

* Bir çiçeğin kokusu neyse, bir insanın kişiliği de odur.(C.M.Schwok) !nsan, almadığı şeye sahip olamaz. (Goethe)

* İnsanın insan olmaktan başka bir amacı yoktur. (L.Schefer)

* Büyük insanlar olmadan büyük işler başarılamaz. İnsanı büyük yapan, kendi azmi ve sebatıdır.(Charles de Gauile)

* Bencil bir insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)

* Adil olmayan millet hür de olamaz. (E.D.Sieys)

* Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

* İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (EWWarrar)

* Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. (D. Webster)

* Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

* Biz, yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. (Atatürk)

* Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarını iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. *Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)

* İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (C.Şahabettin) İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

* İnsanlar istediklerine inanırlar. (Sezar)

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

* Bir insan başka bir insana eşit olmayabilir ama her zaman aynı cinstendir. (De Bonold)

* “Senin” ve “benim” kelimeleri ortadan kaldırılsaydı insanlar sükun içinde yaşarlardı. (Anaksagonos)

* Her insan bir dünyadır. (Harsert)

* Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

* Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. (Lowel)

* Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler. (Cenap Şahabettin)

* Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

* Ülkemi, ailemi çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem. (Fenelon)

* Dünya benim ülkem, insanlık benim kardeşim, iyilik yapmak da benim dinimdir. (Thomas Paine)

* Gerçek olan bir tek yarış vardır: İnsanlık yarışı. (George Moore)

* Şövalye çağı geçti, insanlık çağı geldi. (Charles Summer)

* Ancak kendi kendini yöneten insanlar hürdür. (Horace)

* Özgürlüğünden vazgeçen kimse insanlıktan, hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir. (J.J. Russeau)

* Başkalarına kötülük eden, kendisine etmiş olur. (Türk atasözü)

Bir yorum bırakın