İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Şiirleri

2
3314

Her yıl 10 aralık gününü içine alan hafta İnsan Hakları ve Demokrasi haftası olarak okullarda kutlanmaktadır. Bu yazımızda İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası ile ilgili şiirlere yer vereceğiz.

İNSAN HAKLARI

İnsan hakkı büyüktür,
Bak Tanrı ne söylemiş:
“Kul hakkı çiğneyeni,
Asla aftetmem” demiş.

İnsanları sevmeli,
Asla zarar vermemeli.
İyi adam denmeli,
Kötü adam denmemeli.

Korumalı zayıfı,
Düşkün veya hastayı.
Olmalıdır insanların,
Bu hizmette bir payı.

İster başka milletten,
Ve başka dinden olsun
Hizmetinden ayrılma,
İyilik senden olsun.

Nurettin ERTEKİN

HAKLARI UĞRUNA

İnsanlar, yöneticilerle hakları uğruna
Didişip durdu binlerce yıl;
Usanmadan, bıkmadan,
Yılmadan…

Erişince, 1948 Aralığının on’u
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’yle
Geldi haksızlığın sonu.
Umutlandırdı bu olay,
Mutlandırdı bu olay,
Çalışan insanoğlunu.

İnsan haklarına saygı,
Kardeşlik, özgürlük, eşitlik,
Kaderde, kıvançta birlik,
Daha çok aydınlatır,
İnsanlığın yolunu.

M.Necati ÖNGAY

Demokrasi 

Seçilen halktandır, seçen de halktan 
Bir düzen ki kuvvet, alınır haktan
 
Ne baskıya teslim, ne kork tuzaktan
 
Hürriyet kanadım, demokrasidir
 Özünde vardır hep, tercihe saygı

 
Seçilen – seçende, olamaz kaygı
 
Sandıklar hakemdir, denetçi yargı
 
En güzel denetim, demokrasidir
 Bazen geniş gelir, bazen olur dar

 
Seçilen kalamaz, sonsuza kadar
 
Halka hesap verir, komplo kafadar
 
En güzel yönetim, demokrasidir
 Millet iradesi, yansır meclise

 
Pabuç bırakılmaz, duman ve sise
 
Halk tavrını koyar, kötü gidişe
 
Çareyi üretim, demokrasidir
 İnanç ve fikirler, güven altında

 
İstikrar hükümdar, vatan sathında
 
Millet vekaleti, meclis katında
 
Nesle emanetim, demokrasidir
 Herkese tarifi, farklı olamaz

 
Hukuka saygısız, haklı olamaz
 
Koruyacak halktır, toplu olamaz
 
Yüce adaletim, demokrasidir
 Haksız güç kullanan, gücüne doymaz

 
Millet huzur ister, çatlak ses duymaz
 
Saraydaki hesap, sandığa uymaz
 
Geçerli kudretim, demokrasidir
 Onu kutsal bir din, zannedenler var

 
Tekeline alıp, zapt edenler var
 
Kendince yontup da, hükmedenler var
 
En iyi gözetim, demokrasidir
 

 

Erkler ayrılığı, yerli yerinde
Hukuk ise şeffaf, değil derinde
Seçimi barajsız yapıp girende;

Yönetim sanatım, demokrasidir


Görüntü farklıysa, suçlu arayın
 
Hafıza yoklayın, fikir tarayın
 
Malkoç Ali diler, huzur bozmayın
 
Hukuki senedim, demokrasidir
 

Ali Rıza Malkoç 
02/07/2006 Bursa

arm.web.tr

insan hakları

İnsan Hakları

İnsanlığa önem verip,
Bu bildiride yayınlandı.
Bütün insanlık sevinip,
Derin uykudan uyandı.

O evrensel bildiride,
“İnsan Hakları” var, dinle,
bildiriyi okuyalım,
arkadaşım gel seninle.

“Tüm insanlar hür doğarlar,
Dil, din, ırk, renk bakımından,
Ayrı bile bulunsalar,
Kaybetmezler haklarından.”

“Köleliği” çirkin bulur,
“Özgür” olmayı savunur.
İnsanları sevdiğine,
Bütün dünyaya duyurur.

Çarptırılmaz hiçbir kimse,
İnsanlık dışı cezaya.
Karışamaz hiçbir kuvvet,
Ne almaya, ne satamaya.

Hasan ŞEN

İnsanlar

Evrensel bildiride
Sayılan bütün haklar
Dünyanın her yerinde
Özenle korunmalı.

Onurlu bir yaşamı
Kardeşçe paylaşmalı,
Sevmeyi öğrenmeli,
İnsanca yaşamalı.

Kalksın kulluk kölelik
Renk ayrımı olmasın
Eşit doğan insanlar
İnsan gibi yaşasın.

Erol YAVUZ

İnsan Hakları

İnsanlar köleydiler
Yetkiler kraldaydı,
Zulme karşı birdiler
Ayrımlar kaldırıldı.

Bin dokuz yüz kırk sekiz
Çağdaş ilkede biriz
Her şeyin üstündedir
Hukuk ve şerefimiz.

Oluştu otuz madde
Yapılandı bildirge
Türkiye imzaladı
Altı mayıs gününde.

Bugün, bütün ülkede
Eğitim güvencede
İnsanlığa armağan
çalışmak, eğlenmek de.

Muhsin Durucan

Kısa insan hakları şiirleri

İnsan Hakları
10 Aralık dünya insan hakları günüymüş.
En büyük engelde başörtüsüymüş.
Bu kural evrenselmişl vede bütünmüş.
Yapmayın beyler millet gülmüş gülmüş.

En büyük haktır insanca yaşamak.
Düşüncelerini özgürce paylaşmak.
Kendince bir hayat yaşamak.
Bugün tek koşul olmuş savaşmak.

Mesut Kurt

İnsan Hakları Uğruna
İnsanlar, yöneticilerle hakları uğruna
Didişip durdu binlerce yıl;
Usanmadan bıkmadan,
Yılmadan…

Erişince, 1948 Aralığının on’u
İnsan Hakları Evrensel Bildirisiyle
Geldi haksızlığın sonu.

Umutlandırdı bu olay,
Mutlandırdı bu olay.
Çalışan insanoğlunu.

İnsan haklarına saygı,
Kardeşlik, özgürlük, eşitlik,
Kaderde, kıvançta birlik
Daha çok aydınlatır
İnsanlığın yolunu.

M.Necati ÖNGAY

2 YORUMLAR

Bir yorum bırakın