İntibak Nedir ?

0
3089

Arapça kökenli İntibak sözcüğü “uyum sağlama süreci” anlamına gelmektedir.

Bir bakıma oryantasyonla aynı anlamdadır.

intibak
isim (intiba:kı) Arapça
1. isim Uyum
2. İki şeyin ölçülerinin birbirini tutması

Örneğin, DGS ile geçiş yapan öğrenciler intibak dersleri alırlar. Bunun nedeni gelen bölüm ile geçiş yapılan bölümde bazı farklı derslerin yer almasıdır. İntibak yani uyum sürecinin ardından öğrenciler normal öğrenimlerine devam ederler.

Kamu’da da bir çok alanda intibak süreci yer alır. İntibak sürecini başarıyla atlatılması mesleğe asıl geçişi sağlar. Bu bakımdan intibak deneme süreci anlamlarına da gelebilmektedir.

intibak etmek
uymak, alışmak
“Acemi gelin yeni hayata intibak edebilmek için roman okurdu.” – A. Gündüz

Bir yorum bırakın