İntrazonal Topraklar Çeşitleri

7
49585

İntrazonal Topraklar, Oluşumunda yüzey şekilleri ve toprak içindeki ana maddenin etkisinin görüldüğü topraklardır.

Halomorfik Topraklar:

Kurak ve yarıkurak bölgelerde havza tabanlarında yer alan bu toprakların oluşmasında asıl süreç tuzlaşmadır. 2 gruba ayrılırlar:
a) Tuzlu topraklar: Yüzeyinde tuzlardan ibaret beyaz bir kabuk görünen ve bitki örtüsü yönünden oldukça zayıf topraklardır.
b) Tuzlu- Alkali Topraklar: Kurak ve Yarıkurak bölgelerde drenajın yetersiz olduğu alanlarda görülen toprak türüdür.

Hidromorfik Topraklar:

Bataklık gibi suların biriktiği alanlarda oluşan organik madde yönünden zengin toprak türüdür. Çoğunlukla su altında olduğundan hava alamaz ve tarıma elverişli değildir. Su birikimi engellenip, drenajı sağlanırsa verimli toprak alanı olurlar.

Kalsimorfik Topraklar:

Yumuşak ve killi kireçtaşı depoları üzerinde oluşan bu topraklar kireç yönünden zengin ve tarıma uygunlardır. Bu toprak tipi ikiye ayrılır:

a) Vertisol topraklar: Killi ve kireçli olan bu toprakların işlenmesi zordur. Bu toprakların bulunduğu alanlarda yazın çatlaklar oluşur, çatlaklara üst toprak dökülür ve yağışlı dönemde toprak alttan üste doğru itilir.

b) Rendzina Topraklar: Yumuşak Kireçtaşları üzerinde gelişen içi çakıllı topraklardır.

 

7 YORUMLAR

Bir yorum bırakın