İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavından En Az Kaç Puan Almak Gerekir ?

0
18859

İş güvenliği uzmanlığı için kurs programının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeniz gerekmektedir.

Bu sınav için taban puan 100 üzerinden 70’tir. 70 ve üzeri puan alanlar bu sınavı başarıyla bitirmiş sayılırlar. Sınav değerlendirilmesine ilişkin detaylar:

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

GRUP NO GRUP ADI

1 İşyeri hekimliği

2 C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

3 B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

4 A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

iş güvenligi uzmanligi

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecektir. Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların, doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/soruların şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Bir yorum bırakın