İş Güvenliği Uzmanlığı yapan memur ne kadar ek ücret alacak ?

0
1330

Memur olup aynı zamanda iş güvenliği uzmanlığı olarak görev alanlar ilave ödeme alacaklardır. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir. Bu ödemeler ayda 80 saati geçemeyecektir. Buna göre 80 saat İSG uzmanı olarak görev verilen bir memur, 80*200* 0,076998= 1.231 lira alabilecektir.

BÜMKO’dan Kamu Hastaneleri Kurumuna yazılan yazıda, 6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 7. maddesine atıfta bulunulmuştur. Söz konusu bu maddeye göre,

1- Memurlara iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı görevi verilebilir.

2- İSG Uzmanlığı yapacak memurların gerekli belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

3- Gerekli belgeye sahip olan memurlar, asli görevlerinin yanında ve belirlenen çalışma sürelerine riayet ederek bu görevi yapabilecektir.

4- Aynı kurumda İSG uzmanlığı için memura ek görev verilirken, amirin bu görevi vermesi yeterlidir. Ancakmemur başka bir kuruma görevlendirilecekse, personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı gereklidir.

5- Görev verilen personel, her saat için, 200*maaş katsayısı üzerinden ilave ödeme alacaktır. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir. Bu ödemeler ayda 80 saati geçemeyecektir. Buna göre 80 saat İSG uzmanı olarak görev verilen bir memur, 80*200* 0,076998= 1.231 lira alabilecektir.

Kaynak: memurlar.net

iş güvenliği memur

iş güvenliği gri

Bir yorum bırakın