İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Neler Var ?

0
1145

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı yasalaştı. Kabul edilen tasarı da şu maddeler yer alıyor:

*Soma ile Ermenek’teki maden kazalarının tarihleri arasında meydana gelen tüm kazalarda hayatını kaybeden sigortalılara aynı imkanlar sağlanacak
*İş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılacak.
*Ölümlü iş kazası meydana gelen maden iş yerlerinde, işverenin kusurunun mahkeme kararı ile tespiti halinde, işveren 2 yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklanacak.
*İş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
*Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.
*Maden ocaklarında, kişisel koruyucu donanım bulunmaması, giriş çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulmaması durumunda işverenlere idari para cezası verilecek.
*İş yerlerinde işin durdurulması kararı, kolluk kuvvetleri marifetiyle uygulanacak.
*Asgari geçim indirimi, yüzde 5 olan üçüncü çocuk için yüzde 10’a çıkarılacak, sonrakiler için yüzde 5 olarak uygulanacak.
*Genç işsizlerin belli koşullarda istihdam edilmesi halinde sigorta primi işveren hissesi, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.
*Emekli olduktan sonra çalışanlardan kesilen yüzde 15’lik sosyal güvenlik destek primi oranı yüzde 10’a düşürülecek.
*Ermenek’te meydana gelen maden kazasında, hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine, 6 ay süreyle, brüt asgari ücretin iki katı tutarında ödeme yapılacak.
*İş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak.
*Ceylanpınar’da Hazine arazisinde taşınmazı bulunanlara mülkiyet hakları devredilecek.
*15 yaşını doldurmamış çocuklar çalıştırılamayacak, 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise sanat, kültür ve reklamcılıkta özel sözleşme ile çalışabilecek.
*Çocuklar günde 5 ve haftada 30 saatten fazla çalıştırılamayacak.
iş güvenligi uzmanligi*İşçilerin babalık izni 5 gün olacak.
*Yeraltında çalışan maden işlerine haftalık 37,5 saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, yüzde 100 zamlı olacak.
*Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak.
*Prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular, prim borçlarını 3 ay içinde ödememesi veya yapılandırmaması halinde sigortalılıkları durdurulacak.
*65 yaş aylığı 145 liradan 200 liraya çıkartıldı.
*Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde, işçinin izniyle 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.
*SGK işlediği kişisel veriler, veri sahibinin noter onaylı muvafakatı olmadan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşamayacak.
*Asansör bakımı ve kontrolü il özel idareleri, belediyeler ve bina yöneticileri için yasal zorunluluk haline getirildi.
*Van’da meydana gelen depremde hasar gören, orta ve ağır hasarlı olarak taspit edilen yapılar “riskli yapı” olarak kabul edilip işlem yapılacak.
*Görevini yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşlarına, hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 10 ile yüzde 50’si arasında ceza uygulanacak.
*Üç kez para cezası alan yapı denetim kuruluşu görevden men edilecek.
*Maaşı bin liranın altındaki emekliye 100 lira zam ve Bağ-Kur emeklilerine 5 puanlık destek primi indirimi yasaya monte edildi.
*Soma AŞ’ye ait işyerlerindeki 2 bin 831 madencinin 41 milyon 84 bin lira tutarındaki kıdem tazminatı, şirketin malvarlığınının satışından karşınacak.
*Soma ve Ermenek’te meydana gelen iş kazasında ölenlerin, prim borçları yok sayılarak, hak sahiplerine aylık bağlanacak.
*2008’den önce ölen sigortalının anne babasına aylık bağlanmasında eş ve çocuklarından artan hisse bulunması şartı dışında başka bir şart aranmayacak.
*Trafik kazaları sebebiyle üniversite ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, sosyal güvencesi aranmaksınız SGK tarafından karşılanacak.

Bir yorum bırakın