İşletme ve İktisat Fakültelerine faizsiz finans dersi

0
1116

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planı’nında MEB ve YÖK’ün yeni uygulamalarına yer verildi. Buna göre öncelikle istekli üniversitelerden başlayarak  işletme ve iktisat fakültelerinde İslam ekonomisi ve faizsiz finans, ilahiyat fakültelerinde ise ekonomi ve finans alanlarında seçmeli veya zorunlu dersler programlara konulacak.

İlk aşamada 2015’de YÖK, üniversiteler, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve BDDK temsilcileri İslam ekonomisi ve faizsiz finans derslerinin bu konuda istekli üniversitelerde programlara eklenmesi konusunda toplantılar yapacak.
Toplantılar neticesinde söz konusu dersleri programlarına koymayı düşünen üniversitelerin öğretim üyesi ve diğer ihtiyaçları belirlenecek. Ayrıca, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde en az 2 ilahiyat fakültesinde ekonomi ve finans dersleri, 5 İİBF’de faizsiz finans ve İslam ekonomisi dersleri müfredata eklenecek.

Belirlenecek bir üniversitede faizsiz finans alanında çalışacak bir enstitü veya araştırma merkezi kurulacak. Faizsiz finans alanında bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi, bu alanda yetkin akademik ve uygulayıcı insan kaynağının yetiştirilmesi, dünya ve Türkiye uygulamalarının araştırılması ve uygulamaya ilişkin standartların belirlemesi amacıyla YÖK tarafından belirlenecek bir üniversite bünyesinde bir enstitü veya araştırma merkezi kurulacak.

iktisat

Söz konusu araştırma merkezini kuracak üniversite projeye ilişkin eylem planını 2015 yılı Aralık ayına kadar hazırlayacak. Öngörülen eylem planı çerçevesinde araştırma merkezi/enstitünün ihtiyaç duyduğu altyapı ve insan kaynağı temin edilerek belirlenecek müfredata uygun olarak faaliyete geçmesi sağlanacak.

Bir yorum bırakın