İstanbul Teknik Üniversitesi Bölümler ve Fakülteler (2012)

0
3335

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bölümler ve Fakülteler

İnşaat Fakültesi 

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Mimarlık Fakültesi 

Makina Fakültesi

İşletme Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Maden Fakültesi

Denizcilik Fakültesi

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

Kimya-Metalurji Fakültesi

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Enerji Enstitüsü 
http://www.energy.itu.edu.tr/

Fen Bilimleri Enstitüsü 

http://www.fbe.itu.edu.tr/

Sosyal Bilimler Enstitüsü
http://www.sbe.itu.edu.tr/

Bilişim Enstitüsü
http://www.be.itu.edu.tr/

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
http://www.eies.itu.edu.tr/

Deprem Mühendisliği ve Afet Yön. Ens.
http://www.eedmi.itu.edu.tr/

Müzik İleri Araştırmalar Merkezi
http://www.miam.itu.edu.tr/

Yabancı Diller Yüksekokulu
http://www.ydy.itu.edu.tr/

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölümü

http://www.ataturkilkeleri.itu.edu.tr/

Meslek Yüksekokulu
http://www.myo.itu.edu.tr/

Güzel Sanatlar Bölümü
http://www.gsb.itu.edu.tr/

Beden Eğitimi Bölümü
http://www.ituspor.itu.edu.tr/

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
http://www.tmdk.itu.edu.tr/

Türk Dili Bölümü
http://www.turkdili.itu.edu.tr/


Bir yorum bırakın