İstanbul Üniversitesi 20 Hemşire Alımı Yapacak

0
1290
İstanbul Üniversitesi 20 Sözleşmeli Hemşire alımı yapacaktır. Başvuru için son gün: 9 Aralık 2012
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer aıan ek 2inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVAN ADET ÖĞRENİM ARANILAN NİTELİKLER
HEMŞİRE 20 LİSANS HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK
ARANILAN ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4- 2012 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve (B) grubu KPSSP3 Lisans puan sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.
5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası a ) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler: fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır
İSTENİLEN BELGELER:
– Fotoğraflı Başvuru formu
– Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi – Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi – 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI :
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takıp edilmesi gerekmektedir, ilgililere yazılı yada sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bir yorum bırakın