İstanbul Üniversitesi Rektörlük Seçimi Adayları (2012)

0
1125

2012 aralık ayında yapılacak olan İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimi için şuan 4 aday bulunmakta.

Adaylar:

Şuanki rektör ve yeniden aday olan Prof. Dr. Yunus Söylet,

Prof. Dr. İbrahim Keleş,

Prof. Dr. Raşit Tükel

Prof. Dr. Faruk Erzengin

[ad]

Tarafsız olacağım
Prof. Dr. M. Raşit Tükel (İÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı): Demokratik, katılımcı, özgür ve özerk bir üniversite için çalışacağım. Öğretim üye ve yardımcıları müdahaleye uğramadan çalışacak. Üniversiteler akademik olarak özerk olmalı, karar verme ve verdiği kararları uygulamada bağımsız davranabilmeli. Bu doğrultuda kendi bütçesini oluşturma ve kullanabilme özerkliğine sahip bir üniversite olacağız. Öğretim üyeleri ve tüm çalışanların hak ettikleri gelir düzeyine kavuşturulması için çalışacağım. Öğretim üyesi, memur, personel atamalarında, hizmet, cihaz ve tüm satın alma süreçlerinde tam bir nesnellik ve tarafsızlıkla hareket edeceğim.

Son kez adayım
Prof. Dr. Faruk Erzengin (İÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı): Rektörlüğe son defa adayım. Öğretim üyelerimizin ve personelimizin ekonomik gelirlerini, tüm yasal imkanları seferber ederek kat be kat arttıracağım. Yayınlara üst düzeyde teşvik primi vereceğim. Ulaşım, servis, araştırma, yayın ve bilgi işlem sorunlarını çözeceğim. Tüm çalışanların ve birinci derece yakınlarının sağlık sorunlarını özel birimlerimizde öncelikli olarak çözeceğim. Kadro sorunlarına kalıcı ve adil çözümler bulacağım. Yemekhane ve yemek sorunu kalmayacak. Hakkında, haksız yere inceleme, soruşturma ve mahkeme açılmış yüzlerce çalışanımızın hakkını sonuna kadar savunacağım.

Adil bir yönetim
Prof. Dr. İbrahim Keleş (İÜ Kardiyoloji Ana Bilim Dalı): Öncelikle kadın öğretim üyelerine hak ettikleri görevleri vermeyi arzu ediyorum. Yardımcı doçent ve doçentlere akademik olanaklar, geniş fiziki koşullar, modern teknik donanımlar sağlamak amaçlarım arasında. Katılımcı, şeffaf, adil yönetim kurmayı hedefliyorum. Öğretim üyelerinin aklın ve bilimin ışığında bir birliktelik ile hareket etmelerini sağlayacağım. Uzaktan eğitim, sürekli eğitim ve hizmetiçi eğitim programlarında nitelik öncelikli çağdaş öğrenme ortamları oluşturacağım. Modern bir eğitim modelinin geliştirilmesi için yaptığım çalışmaları YÖK ile geliştirip örnek model oluşturmak istiyorum.

İnşaatlar başlıyor
Prof. Dr. Yunus Söylet (Rektör): Adil, şeffaf, hesap verebilir ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışına uygun olarak hareket ettim. Geleneksel eğitim işlevlerimizi geliştirerek sürdürürken, yenilikçi program ve yöntemleri devreye soktuk. Öğrenen bir üniversite olmak için çalıştık. Engelli öğrencilerimize uygun biçimde binalarımızı yeniden düzenliyoruz. Tapusu resmî olarak üniversitemize ait olmayan binalarımızın ve arazilerimizin tapu tescil işlemlerini yapmaya başladık. Cerrahpaşa ve Çapa’da yer alan iki tıp fakültesi ve hastanelerinin yerinde yenilenmesi projesi ile kasım ayında İstanbul Üniversitesi Yeni Çapa Cerrahpaşa Yerleşkeleri inşaatlarını başlatacağız.

Kaynak: Hürriyet Eğitim

Bir yorum bırakın