İstanbul Üniversitesi Yurt Başvuruları İçin Gerekli Belgeler (2012)

0
1312

İstanbul Üniversitesi Yurt Başvuruları için İçin Gerekli Belgeler: (Ön kayıt)

  • Başvuru Formu (Yurt Müdürlüklerinden temin edilecek)
  • İ.Ü. Öğrenci Belgesi
  • 2 Adet Resim
  • 1.Sınıf Öğrenciler için ; ÖSYS Sonuç Belgesi (Cerrahpaşa Yurtları için geçerli)
  • Ara Sınıf Öğrenciler için ; Transkript (Cerrahpaşa Yurtları için geçerli)

Not: Başvurular, İstanbul Üniversitesi Yurtları Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ve Rektörlükçe onaylanmış ölçütlere göre incelenir, değerlendirilir ve sıralanır. Yerleşimler, bu sıralama üzerinden yurtların kapasitesi oranında yapılır.

İstenen Belgeler: (Kesin Kayıt)
1) Başvuru formu
2) İstanbul Üniversitesi öğrenci belgesi
3) Ailenin ikametgah belgesi
4) Sağlık durumunun toplu yaşanan yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair resmi bir kurumdan alınacak sağlık raporu
5) Sabıka kayıt belgesi ( son bir ay içinde alınmış olması ve gerek görüldüğünde her öğrenim dönemi başında yenilenmesi)
6) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
7) 8 adet vesikalık fotoğraf ( İ.Ü. Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun görünüm olması ve görünümünü koruması)
8) 4 adet zarf ve 4 adet iadeli taahhütlü posta pulu
9) Yabancı uyruklu öğrenciler için Emniyet makamlarından alınacak, Türkiye’de oturma izni verildiğine dair izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisi
10) Kayıt olunan aya ait yurt aidatının ve depozito bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu
11) Kefalet senedi.

Bir yorum bırakın