İzinsiz Bildiri Dağıtan, Afiş ve Pankart Asan Üniversite Öğrencilerine Ceza Verilecek

0
1136

7 Kasım 2013 tarihinde resmi gazete yayınlanan  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre, yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtan, afiş ve pankart asan öğrencilere kınama cezası verilecek.

Suç sayılan eylemleri işleyen veya bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlayan öğrencilere, 2 yarıyıl uzaklaştırma cezası verilecek.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 − 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak,”

MADDE 2 − Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Suç sayılan eylemleri işlemek veya bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak,”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(6) Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilirler.”

MADDE 4 − Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 − Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Sakarya Üniversitesinde dağıtılan bir bildiri

Bir yorum bırakın