Jean Monnet Burs Programı 2016 Başvuru Bilgileri

0
1937

2015-2017 akademik yılı için Jean Monnet Burs Programı başvuru bilgileri netleşmeye başlamıştır. İlk Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda %50’si kamu kurumlarına kullandırmak üzere toplam 170 kontenjan belirlendiği söylenmiş ve başvuruların aralık ayında duyurulacağı belirtilmiştir.

Jean Monnet Burslarına Kimler Başvurabilir ?

Kamu sektörü çalışanları, özel sektör çalışanları, üniversite son sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile akademik ve idari personeli Jean Monnet bursundan faydalanabilir.

Akademik veya İdari Personel

AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olanlar,
En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olanlar,
Türkiye’deki üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışıyor olanlar,
Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olanlar,
Yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar,
Duyuru Metnindeki not ortalaması kriterini karşılayanlar
Lisans Düzeyinde Son Sınıf Öğrencileri

AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olanlar,
Hâlihazırda Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf öğrencisi olanlar,
Hâlihazırda Türkiye’deki üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışıyor olanlar,
Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olanlar,
Yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar,
Duyuru Metnindeki not ortalaması kriterini karşılayanlar
Lisansüstü (Yüksek Lisans veya Doktora) Öğrencileri

AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olanlar,
En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olanlar,
Hâlihazırda Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencisi olanlar,
Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olanlar,
Yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar,
Duyuru Metnindeki not ortalaması kriterini karşılayanlar

jean monnet bursu

Programın Amacı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla Program, diğer eğitim burslarından farklı olarak sadece söz konusu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir. Bursiyerlerin, akademik çalışmalarının bitiminde Türkiye’ye dönerek ilgili alanlarda çalışmaları beklenmektedir.

Yabancı Dil Yeterlilikleri (İngilizce İçin)

TOEFL en az 550 (yazılı) veya 213 (bilgisayarda) veya 79 (internet)
IELTS (Akademik) : en az 6.5 / 9.0
KPDS/YDS en az 80 (şartlı kabul)*
*KPDS/YDS en az 80 puanı ile başvuran adayların yukarıda belirtilen diğer dil yeterlilik belgelerinden birini duyuruda belirtilen tarihe kadar Başvuru Makamına sunmaları gerekmektedir

Bir yorum bırakın