Kapalı Havza

0
18012

Kapalı havza, sularını deniz ve okyanuslara ulaştıramayan, bir göle dökülen veya kendi yatağında kuruyan akarsuların bulunduğu alan, havza. Genellikle kurak ve kıyıya uzak yerlerde bulunan kapalı havzaların oluşmasında: iklim ve yeryüzü şekilleri (topoğrafya) doğrudan etkilidir. Kapalı havzalarda suyun açık denize ulaşması buharlaşma veya yer altına sızma ile engellenir.

Türkiye’nin en büyük kapalı havzası: Tuz gölü’dür.

Not: Kapalı havza değerlendirmesi yaparken sadece gölün alanı değil, tüm göle bağlı akarsu alanını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle en büyük kapalı havza Van gölü değil, daha büyük bir akarsu ağına sahip olan Tuz gölüdür. Tuz gölü havzasının oluşumunda güney’de kıyıya paralel uzayan dağlar etkili olmuştur. (yeryüzü şekillerinin etkisi)

Harita'da kapalı havzalar gri ve siyah renklerle gösterilmiştir. Dünyanın en büyük kapalı havzası Hazar Denizi Kapalı Havzası'dır. Daha önceden göl sayılan Hazar Denizi'nin okyanuslarla bir bağlantısı bulunmadığından, havza konusunda göl sayılabilir.

 

Bir yorum bırakın