Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

0
1151

Karabük Üniversitesi 9 Öğretim üyesi alacaktır. Başvuru için son tarih 25. Kasım 2012’dir. Ayrıntılar yazının devamında yer almaktadır.

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:   -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

-Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

-Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler

-Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

-Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Anabilim/AnasanatDalı

Profesör

Doçent

Açıklama

Tıp Fakültesi

 
İç Hastalıkları

1

Klinik immünoloji yandal ihtisası yapmış olmak.
Radyoloji

1

Akciğer kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Göğüs Hastalıkları

1

Uyku apnesi konusunda çalışma yapmış olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji

1

Mikrocerrahi konusunda çalışma yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi

 
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

1

İleri üretim ve yönetim teknolojileri konusunda çalışma yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi

 
Enerji

1

Motorlarda enerji dağılımı konusunda çalışma yapmış olmak.
Makina Teorisi ve Dinamiği

1

Otomatik kontrol konusunda çalışma yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi

 
Coğrafi Bilgi Sistemleri

1

Coğrafi bilgi sistemleri konusunda çalışma yapmış olmak.
Fen Fakültesi

 
Cebir ve Sayılar Teorisi

1

Yükselen modüller konusunda çalışma yapmış olmak.

Bir yorum bırakın