Katiplik Nedir ? Zabıt Katibi Olma Koşulları Nelerdir ?

1
7647

Katip: yazman, yazıcı anlamlarına gelir. Zabıt Katibi ise kısaca tutanakları yazan katiptir. Bu konuda katip olmak isteyenler için sürecin nasıl işlediğini ve zabıt katibi olma koşullarını açıklayacağız.

Katiplik İş Başvuruları Ne Zaman Yapılmaktadır ?

Zabıt katipliği için sözleşmeli veya kadrolu başvurular genelde her yılın Ocak ayında yapılmaktadır. İlgili duyuru Adalet Bakanlığı tarafından yapılır. İlanları İş İlanları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Zabıt Katipliği Başvurularında ne kadar kişi alınıyor ?

Sayı değişmektedir. Son yıllara bakarsak (2011,2010) 3000 civarında sözleşmeli, 600 civarında ise kadrolu zabit katibi alınmıştır.

Katiplik için KPSS Baraj Puanı Kaçtır ?

Önlisans, Lisans, Ortaöğretim: 70 Puan ve üzerinde alan herkes başvurabilir

Katiplik için Bilgisayar Sertifikası şart mıdır ?

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Katipliğe başvuru için yaş sınırı kaçtır ?

Yapılacak olan sınav itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak gerekir.

Katipler genel olarak ne kadar maaş alır ?

Katip maaşları ek işlere göre 1600 – 2000 TL arasında değişmektedir.

Klavye Sınavları Nasıl Gerçekleşmekte ?

Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, göz önünde bulundurulacaktır.

Zabıt katibi olma süreci kısaca: İlgili KPSS’den 70 üzeri puan almak, başvuru koşullarını karşılamak, klavye sınavını geçmek ve sözlü mülakatta başarılı olmak şartlarını taşıyor.

Katiplik Başvurusunda İstenilen Belgeler:

Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu ( İlan süreci içinde Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) İlgili KPSS sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

Atama yapılacak yerler eklerde belirtilir.

Başvurular nasıl yapılıyor ?

Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  • Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir.
  • Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
  • Bazı adalet komisyonları tarafından kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtibi alınacağından, adaylar aynı adalet komisyonu tarafından yapılacak hem kadrolu hem de sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvurabileceklerdir.
  • Sözleşmeli zabıt kâtibi olarak görev yapan adaylar yalnızca kadrolu zabıt kâtipliği sınavına (başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla, KPSS-2010 ve diğer şartlar) başvurabileceklerdir.
Kaynak: Bilgiler Adalet Bakanlığının 2011 ve 2010 yıllarındaki Zabıt Katipliği ilanlarından edinilmiştir.

1 YORUM

Bir yorum bırakın