Kimler Ehliyet Alabilir ? Ehliyet Sınavı Başvuru Şartları

3
7596

Ehliyet almak isteyen okuyucularımız için ehliyet alma şartlarını araştırdık. İşte ehliyet almak için gerekli şartlar:

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan adaylar, motorlu taşıtlar sürücü kurs müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

Ehliyet Sınavı Başvuru Şartları

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak (sürücü eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmaz).

d. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

e. Resmi veya özel sağlık kuruluşlarından “Sürücü Olur Raporu” almış olmak.

f. Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

g. Sürücü Olur Raporu”nu MTSAS uygulama takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içinde MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

h. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

ı. Son 3 (üç) ay içinde cepheden çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

i. Nüfus cüzdanı fotokopisini MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

 

Yabancı uyruklu adaylardan;

a. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

b. Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de kalma süresinin iki aydan az olmadığını belgelesi,

c. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

d. “Sürücü Olur Raporu” nu MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içinde MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi,

e. Son 3 (üç) ay içinde cepheden çekilmiş dört adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi, istenmektedir.

 

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a. Sınav ücretini MTSAS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmak.

b. Sınav tarihine kadar MTSK’ya devam ederek, teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlamak.

 

 SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ

Aday, 2013 yılı ve/veya her sınav dönemi için ayrı-ayrı olmak üzere 50.00 TL KDV dahil MTSAS sınav ücretini (bu bedel her yıl için aday sayısı, sınav merkezi sayısı, soru sayısı, baskı giderleri ve sınav organizasyon verileri dikkate alınmak suretiyle yeniden belirlenecektir.) T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde yatıracaktır.

Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınavın adı bulunacaktır. Aday, banka dekontunu MTSAS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adayın olacaktır.

MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.

3 YORUMLAR

Bir yorum bırakın