Kırıkkale Üniversitesi Bahar Dönemi Yatay Geçiş (2012 2013)

0
2816

Son Başvuru: 1 Şubat 2013

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz normal ve ikinci öğretim (İÖ) ÖNLİSANS programlarına yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

 

A-BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1) Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde ilan edilen süre içerisinde yapılır.

 

2) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

3) Ara sınıflara ve yarıyıllara geçiş için;

a) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dâhil) 100 üzerinden en az % 60 veya eşdeğeri olması gerekir.

b) (a) bendinde yer alan başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Ancak, bu şekilde başvuran adayların başvuruları, (a) bendine göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilebilir.

 

4)  Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın en geç ilgili döneme ait kayıt yenileme tarihi bitimine kadar dilekçe ile başvurulması koşuluyla yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim öğrenim ücretini öderler.

 

5)  Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

7) Başvurularla ilgili değerlendirme, Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlarca yapılır ve yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır/kesinleşir. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

 

8) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerce düzenlenen karşılıklar kullanılabilir.

 

9)   Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.

 

10) Belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda başarı şartını taşıyan adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday ilan edilir.  Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

 

11) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

 

12) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)   Başvurduğu programı (bölümü) belirten dilekçe.

2)   ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı.

3)   Not durum belgesinin (Transkript) aslı.

 

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

AKADEMİK BİRİM

BAŞVURU TARİHLERİ

DEĞERLENDİRME

TARİHLERİ

SONUÇ-

LARIN

 İLANI

ASIL KAYIT TARİHLERİ

YEDEK

KAYIT TARİHLERİ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

   BAŞLAMA

BİTİŞ

Tüm Meslek

Yüksekokulları

14.01.2013

01.02.2013

04.02.2013

07.02.2013

08.02.2013

11.02.2013

13.02.2013

14.02.2013

15.02.2013

 

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgili akademik birime yapılacaktır.

 

Not-1: Posta ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 1. SINIF
NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Adalet 2 2
ATATÜRK SAĞLIK HİZ.MESLEK YÜKSEKOKULU
Ağız ve Diş Sağlığı 2
Anestezi 2
Diş Protez Teknolojisi 2
Diyaliz 2
Fizyoterapi 2
Ortopedik Protez ve Ortez 2
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı 2
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 2
Organik Tarım 2 2
Şarap Üretim Teknolojisi 2
Tarım Makineleri 2 2
ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Sigortacılık 2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2
İşletme Yönetimi 2
ÇÜNGÜŞ MEHMET ADIGÜZEL MESLEK YÜK.OK.
Elektrik 2
DİYARBAKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Aşçılık 2
Bahçe Tarımı 2
Bilgisayar Programcılığı 3 2
Çocuk Gelişimi 2
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2
Elektrik 2 2
Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2
Elektronik Teknolojisi 2 2
Gıda Teknolojisi 2
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2
İnşaat Teknolojisi 2
İşletme Yönetimi 2 2
Kimya Teknolojisi 2
Makine 2
Mobilya ve Dekorasyon 2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3 3
Organik Tarım 2
Otomotiv Teknolojisi 2
Peyzaj ve Süs Bitkileri 2
Radyo ve Televizyon Programcılığı 2
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2
Süt ve Besi Hayvancılığı 2
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2
Tekstil Teknolojisi 2
Tohumculuk 2
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı 2 2
İşletme Yönetimi 2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 2
SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı 2 2
Çocuk Gelişimi 2 2
Elektrik 2

Bir yorum bırakın