Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı (2012)

0
1036

Kırıkkale Üniversitesi çeşitli alanlarda prof, doçent ve yardımcı doçent alacaktır. Başvuru için son gün 6 Aralık 2012

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) ve nüfus cüzdanı örneğini ekleyerek, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adayların;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirtikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Çocuk Endokrinolojisi Yan Dal ihtisaslı olmak
İç Hastalıkları

1

Romatoloji Yan Dal ihtisaslı olmak
İç Hastalıkları

1

Nefroloji Yan Dal ihtisaslı olmak, Öğretim Üyesi deneyimi olmak, deney hayvanları kullanım sertifikası olmak, alanında yurtdışı deneyimi olmak
İç Hastalıkları

1

Gastroenteroloji Yan Dal ihtisaslı olmak. İnflamatuar Bağırsak hastalıkları alanında çalışmış olmak
Göğüs Hastalıkları

1

İmmünoloji ve Alerji Yan Dal ihtisaslı olmak. Solunum Yolu Sisteminde Hücre Kültürleri konusunda çalışmış olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Öğretim Üyeliği tecrübesi olmak

-Şehirli ve Kırsal Popülasyonda Hayat Kalitesindeki FarklılıklaraPisikolojik Faktörlerin Etkisi İle İlgili Uluslararası Düzeyde çalışması olmak

-Uygulamalı Psikoloji alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak

Kardiyoloji

1

Obezite ve aşırı kilonun sol ventrikül sistolik ve diyastolikfonksiyonları üzerine etkisi ile ilgili çalışmaları olmak
Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 
Histoloji ve Embriyoloji

1

 
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 
Genel Cerrahi

1

GIS endoskopisi ve ERCP konularında çalışmış olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Preeklampside Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmiile ilgili çalışmaları olmak
Üroloji

1

Temel Ürolojik Laparoskopi ve Kadın Ürolojisinde Laparoskopikonusunda deneyimli olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 
Biyomühendislik Bölümü

 
Biyomühendislik

1

Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 
Bilgisayar Yazılımı

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, Uzaktan Eğitim konusunda doktora yapmış olmak
Endüstri Mühendisliği Bölümü

 
Endüstri Mühendisliği

1

Bilgi Sistemleri ile ilgili projeler yapmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 
Eski Türk Edebiyatı

1

 
Felsefe Bölümü

 
Türk İslam Düşünce Tarihi

1

 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 
Beslenme ve Diyetetik

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak
Beslenme ve Diyetetik

1

Etil Alkol Fermantasyonu konusunda doktora yapmış olmak
HUKUK FAKÜLTESİ

 
Kamu Hukuku Bölümü

 
Genel Kamu Hukuku

1

Siyasal Haklar konusunda doktora yapmış olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ

 
İlköğretim Bölümü

 
Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalında “Yer Temelli Öğretim” konusunda doktora yapmış olmak
Türkçe Eğitimi Bölümü

 
Türkçe Eğitimi

1

Türk Dili Bilim alanında doçent olmak (Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda tecrübeli olmak)
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

 
Beden Eğitimi ve Spor

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doçent olmak (Beden Eğitiminde Öğretim Yöntemleri üzerine deneysel çalışma yapmış olmak)
VETERİNER FAKÜLTESİ

 
Klinik Bilimleri Bölümü

 
Doğum ve Jinekoloji

1

Kedi ve sığırlarda oosit maturasyonu konusunda çalışmış olmak
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Böl.

 
Histoloji ve Embriyoloji

1

Ovidukt üzerine doktora ve çalışmalar yapmış olmak
KIRIKKALE M.Y.O

 
Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

 
Radyo ve TV Programcılığı

1

İletişim Fakültesi mezunu, Halkla İlişkiler üzerine doktora yapmış ve akademik deneyime sahip olmak.
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Prog.

 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

1

Endemik bitki ekstrelerinin kanser hücreleri üzerine sitotoksiketkileri ile ilgili doktora yapmış olmak. Tıbbi laboratuvar teknikleri alanında akademik deneyimli olmak

9205/1-1

Bir yorum bırakın