Kıta (Coğrafya)

0
6951

Kıta yeryüzünde bulunan devasa toprak parçalarına verilen isimdir. Genellikle bu büyük kara parçaları biliminsanları tarafından toprak bütünlüklerine göre gruplandırılmıştır.

Genel olarak dünyada 7 kıta olduğu varsayılır, bunlar kapladığı alana göre büyükten küçüğe şöyledir:

  1. Asya
  2. Afrika
  3. Kuzey Amerika
  4. Güney Amerika
  5. Antarktika
  6. Avrupa
  7. Avustralya

Bazı Kaynaklarda Kuzey ve Güney Amerika bitişik olarak kabul edilir, o nedenle 6 kıta vardır. Diğer kaynaklara göre Antartika kıtadan sayılmamalıdır çünkü üzerinde insan yaşamı yok denecek kadar kısıtlıdır. Görüldüğü gibi kıtaların isimlendirilmesi ve alan seçimi konusunda herhangi bir birlik sözkonusu değil.

Takım kıtalar da mevcuttur. Örneğin;

Avrasya: Avrupa ve  Asya kıtalarının birleşimidir.

Afro-Avrasya: Avrupa, Asya ve Afrika’nın birleşimidir.

Ada ülkeleri ve takım adalar genellikle yakın bulunduğu kıtanın grubuna alınmıştır. Örneğin Britanya Adaları, Kıta Avrupasından sayılır. Aynı şekilde Okyanusya’daki takım adalar Avustralya’ya dahil edilip Okyanusya diye kıta oluşturulmuştur.

Not: Kıtalar tektonik hareketlerle birbirlerinden ayrılmadan önce Dünya’da Pangea adı verilen tek kıta bulunuyordu. 
Pangeanın Bölünmesi. Kaynak: http://geomaps.wr.usgs.gov/parks/animate/A08.gif

 

 

Bir yorum bırakın