Kocaeli Üniversitesi 35 Sözleşmeli Hemşire Alımı Yapacak

0
1572

Kocaeli Üniversitesi toplam 35 Sözleşmeli Hemşire alımı yapacaktır. Son başvuru: 9 Aralık 2012

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda, göre Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görevlendirilmek ve Giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla personel istihdamı yapılacaktır

POZİSYON UNVANI SAYI: Hemşire 35

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtlan adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3. Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4. Erkek adaylann, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sımfa geçirilmiş olmak.
5. ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 KPSS (Lisans) Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak (Başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurulan KPSSP3, puan sırasına konulmak kaydıyla değerlendirilerek personel istihdamı yapılacaktır.)
6. Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
7. Herhangi bir kamu ve kuruluşlarında 4/B li olarak çalışıyor olmamak.
8. Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
9. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR
1- En az yükseköğretim kurumlannın Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.
Başvuru için gerekli belgeler
1- 2012 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
2- Nüfus cüzdan fotokopisi
3- Diploma fotokopisi
4-1 adet resim
BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günün mesai bitimine kadar Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 UmuttepeİZM İT/KOCAELİ Personel Bürosuna başvurmalan gerekmektedir.
Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Bir yorum bırakın