Kocaeli Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları (2013-2014)

11
7658

Kocaeli Üniversitesi 2013-2014 akademik yılı için yatay geçiş duyurusunu yayınlamıştır.

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Üniversitemizin yönetmeliklerine uygun olarak 2013/2014 eğitim-öğretim güz yarıyılında, Yurtiçi ve Yurtdışından yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi ve diğer hususlar aşağıdaki linkte belirtilmiştir. Başvurular 29 TEMMUZ – 07 AĞUSTOS 2013 tarihleri arasında FAKÜLTE DEKANLIKLARI VE YÜKSEKOKUL İLE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜKLERİ’ne yapılacaktır. NOT: Bölümlerarası Geçişler ilgili Fak.-Yük. Okul ve Meslek Yüksekokulları tarafından duyurulacaktır.

Duyurunun tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

2012-2013 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş İlan Tarihi Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
29.07.2013 07.08.2013 12.08.2013 16.08.2013 19.08.2013 26.08.2013 28.08.2013 04.09.2013 06.09.2013
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)       Not Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ile ders planı ve müfredatı, bu derslerden aldığı notları ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge.
2)      Kurumlarında uygulanmakta olan öğretim planının ve ders içeriklerinin tasdikli örneği;
3)      Not belgeleri (Transkript) yabancı dilde olanların, Türkçeye çevirtilmiş ve noter onaylı belgelerle başvurmaları gerekmektedir.
4)      ÖSS Sınav Sonuç Belgesinin  internet çıktısı
5)      Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.
6)      Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi bulunan programlar için hazırlık sınıfından başarılı / muaf olduğuna ilişkin belge veya yabancı dil başarı belgesi
7)      Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması ve alttan dersinin bulunmayıp tüm derslerini başarmış olması şarttır.
8)      Yedinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
9)      Açıköğretim Fakültelerinden geçiş yapmak isteyen öğrencilerden 100 üzerinden 80 genel not ortalamasına sahip olmayanlar için ; yerleştirildiği yılki puanının geçiş yapmak istediği programın puanına eşit yada yüksek olduğunu gösterir sonuç belgesi (ÖSYS);
10)      Yurtdışından yapılan başvurularda, Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş koşulları 4. maddesinde belirtilen sonuç belgesi.
NOT-1:  İç Mimarlık Bölümü 2007-2008 öğretim yılından itibaren Sayısal MF-4 Puanı ile öğrenci aldığından Yatay Geçiş başvurularında; Özel Yetenek Sınavı sonucu diğer üniversitelere yerleşmiş ve eğitim görmekte olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
NOT-2: BÖLÜMLERARASI GEÇİŞ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER OKUDUKLARI BÖLÜME AİT TRANSKRİPT VE DİLEKÇE İLE GEÇMEK İSTEDİKLERİ BÖLÜMDEKİ İLGİLİ BİRİME BAŞVURACAKLARDIR.
BAŞVURU BİLGİLERİ
1)      İkinci öğretimde okuyan öğrencilerin  başvuru koşulları Örgün Öğretimle aynıdır.
        NOT: Üniversitesinde %10’a giren ll. Öğretim öğrencisi, Yatay Geçiş yaptığı bölümde 1. öğretimde okumak isterse  ilgili dönem içinll. öğretim harcı öder. ll. Öğretimde okumaya devam ederse 1. öğretim harcı öder.                                                                                                                                                                        Ayrıca   ll. Öğretim öğrencisi %10’a girmiş bile olsa 2. öğretimden 1. öğretime yatay geçiş yapıyorsa  2. öğretim harcı ödemek zorundadır.
2)      Posta ile yapılan başvurular, eksik ve gecikmeli başvurular işleme konulmayacaktır.
3)      Başvurular dilekçe ile yapılır. Dilekçede başvurulan Bölüm/Program belirtilmelidir.
4)      Bütün belgelerini tamamlamış olanlar  29 Temmuz – 07 Ağustos 2013 tarihleri arasında FAKÜLTE DEKANLIKLARI, YÜKSEKOKUL ve MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜKLERİ’ne başvuracaklardır.
5)  Başvuruda bulunanlar ve yatay geçişi kabul edilenler, ilgili dekanlık, yüksekokul ve meslek yüksekokul panoları ile web sayfalarında ilan edilecektir.

Kontenjanlar (Lisans)

YOPKODU YOPADI SURE PTR 2.Sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.Sınıf
Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
106910558 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 3 3 3
Eğitim Fakültesi
106910594 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 2
106910019 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF-2 3 3
106910028 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF-1 3 3
1343258 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 4 MF-1
106910037 İngilizce Öğretmenliği 4 DİL-1 3 1 3 1
1343266 İngilizce Öğretmenliği (İÖ) 4 DİL-1
106910046 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS-5 3 3
106910055 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM-3 2 2
106910064 Sınıf Öğretmenliği 4 TM-2 2 2
1343217 Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 4 TM-2
106910073 Türkçe Öğretmenliği 4 TS-2 2 2
Fen-Edebiyat Fakültesi
106910082 Arkeoloji 4 TM-3 3 1 3 1
106910091 Biyoloji 4 MF-2 3 3
106930332 Biyoloji (İÖ) 4 MF-2 3
106910107 Felsefe 4 TM-3 3 1 3 1
106910116 Fizik 4 MF-2 3
106910125 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 DİL-1 3 1 3 1
106930068 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 DİL-1 3 1 3 1
106910134 Kimya 4 MF-2 3 3
106930077 Kimya (İÖ) 4 MF-2 3 3
106910143 Matematik 4 MF-1 3 1 3 1
106930086 Matematik (İÖ) 4 MF-1 3 1 3 1
106910152 Tarih 4 TS-2 3 1 3 1
106910161 Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS-2 3 2 3 2
106930095 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS-2 3 2 3 2
106910179 Hukuk Fakültesi 4 TM-1 4 2 4 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
106910188 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM-1 4 4
106930102 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 TM-1 4 4
106910197 İktisat 4 TM-1 4 4
106930111 İktisat (İÖ) 4 TM-1 4 4
106910204 İşletme 4 TM-1 4 4
106930129 İşletme (İÖ) 4 TM-1 4 4
106910213 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM-2 3 3
106930138 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM-2 3
106910222 Uluslararası İlişkiler 4 TM-2 3 2 3 2
106930147 Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 TM-2 3 2 3 2
İletişim Fakültesi
106910231 Gazetecilik 4 TS-1 3 2 3 2
106930156 Gazetecilik (İÖ) 4 TS-1 3 2 3 2
106910249 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 TS-1 3 1 3 1
106930165 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 4 TS-1 3 1 3 1
106910258 Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS-1 3 1 3 1
106930174 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 4 TS-1 3 1 3 1
106910267 Reklamcılık 4 TS-1 2 2
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
106910285 İç Mimarlık 4 MF-4 3 3
106910276 Mimarlık 4 MF-4 3 3
Mühendislik Fakültesi
106910294 Bilgisayar Mühendisliği 4 MF-4 3 2 3 2
106930183 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 3
106910301 Çevre Mühendisliği 4 MF-4 3 2 3 2
106930192 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 2 3 2
106910319 Elektrik Mühendisliği 4 MF-4 3 3
106930208 Elektrik Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 3
106910328 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4 MF-4 3 3
106930217 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 2 3 2
106910337 Endüstri Mühendisliği 4 MF-4 3 3
106930226 Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 3
106910576 Harita Mühendisliği 4 MF-4 2 2
106910346 İnşaat Mühendisliği 4 MF-4 3 3
106930235 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 3
106910364 Jeofizik Mühendisliği 4 MF-4 3 1 3 1
106930244 Jeofizik Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 1 3 1
106910373 Jeoloji Mühendisliği 4 MF-4 3 1 3
106930253 Jeoloji Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 1 3 1
106910382 Kimya Mühendisliği 4 MF-4 3 1 3
106910391 Makine Mühendisliği 4 MF-4 4 4
106930262 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 4 4
106910407 Mekatronik Mühendisliği 4 MF-4 3 3 1
106930271 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 3 1
106910416 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 MF-4 3 1 3
106930289 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 1 3
Teknoloji Fakültesi
106910601 Biyomedikal Mühendisliği 4 MF-4 2
106910619 Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF-4
106910628 Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 MF-4 2
106910637 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF-4
106910646 Otomotiv Mühendisliği 4 MF-4 2
106910655 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF-4
106910479 Tıp Fakültesi 6 MF-3 4 4 4 4
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
106910488 Ebelik 4 YGS-2 3 3
106910497 Hemşirelik 4 YGS-2 4 1 4 1
106910585 Sosyal Hizmet 4 YGS-5 2 1 2 1
Barbaros Denizcilik Yüksekokulu
106910567 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4 YGS-6 2 2
Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
106910549 Konaklama İşletmeciliği 4 YGS-6 3 3
106930341 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 4 YGS-6 3 3
Sivil Havacılık Yüksekokulu
106910513 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4 YGS-6 2 2
106930359 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) 4 YGS-6 2 2
106910522 Uçak Elektrik-Elektronik 4 YGS-1 2 2
106930368 Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) 4 YGS-1 2 2
106910531 Uçak Gövde – Motor Bakım 4 YGS-1 2 2
106930377 Uçak Gövde – Motor Bakım (İÖ) 4 YGS-1 2 2

Kontenjanlar (Önlisans)

kt YOPKODU YOPADI YATAY GEÇİŞ KONTENJANI
YURT İÇİ YURT DIŞI
2 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
4 Adalet Meslek Yüksekokulu
7 106951697 Adalet 3
4 Kocaeli Meslek Yüksekokulu
7 106950178 Bilgisayar Programcılığı 3
7 106970313 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 3
7 106951661 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 3
7 106971568 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 3
7 106950036 Elektrik 3
7 106970031 Elektrik (İÖ) 3
7 106951528 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 3
7 106971417 Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) 3
7 106951537 Elektronik Teknolojisi 3
7 106971426 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 3
7 106951494 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 3
7 106971383 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 3
7 106951607 İnşaat Teknolojisi 3
7 106971498 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 3
7 106951458 İşletme Yönetimi 3
7 106971347 İşletme Yönetimi (İÖ) 3
7 106951652 İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) 4
7 106951282 Kağıt Teknolojisi 2
7 106951388 Kimya Teknolojisi 3
7 106971286 Kimya Teknolojisi (İÖ) 3
7 106951546 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 3
7 106971435 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 3
7 106950115 Makine 3
7 106970119 Makine (İÖ) 3
7 106951334 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3
7 106971241 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 3
7 106951925 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) 4
7 106950133 Pazarlama 3
7 106970137 Pazarlama (İÖ) 3
7 106951404 Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 3
7 106971302 Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) 3
4 Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
7 106951722 Anestezi 2
7 106951713 İlk ve Acil Yardım 2
7 106951988 Padoloji 6
7 106950187 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2
7 106970349 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2
7 106951704 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2
7 106951591 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2
7 106971489 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 4
4 Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
7 106951176 Çevre Koruma ve Kontrol 3
7 106971135 Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) 3
7 106950212 Emlak ve Emlak Yönetimi 3
7 106970367 Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) 3
7 106950221 Makine 3
7 106970376 Makine (İÖ) 3
4 Arslanbey Meslek Yüksekokulu
7 106951431 Bahçe Tarımı 2 1
7 106950257 Bitki Koruma 2 1
7 106950293 Organik Tarım 2 1
7 106951291 Pazarlama 2 1
7 106971214 Pazarlama (İÖ) 2 1
7 106951485 Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 1
7 106971374 Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) 2 1
7 106950318 Seracılık 2 1
7 106951422 Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 1
4 Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
7 106951501 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2
7 106971392 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) 2
7 106951616 İnşaat Teknolojisi 2
7 106971505 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2
7 106950354 Makine 2
7 106970464 Makine (İÖ) 2
4 Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu
7 106951201 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2
7 106951219 Seramik, Cam ve Çinicilik 2
4 Derbent Meslek Yüksekokulu
7 106950399 Turizm Rehberliği 2
7 106950406 Turizm ve Otel İşletmeciliği 3
7 106970482 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 3
7 106951582 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2
7 106971471 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 2
4 Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
7 106951679 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 3
7 106971577 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 3
7 106951273 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3
7 106971198 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 3
7 106951934 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Eğitim) 2
7 106951467 İşletme Yönetimi 3
7 106971356 İşletme Yönetimi (İÖ) 3
7 106951343 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3
7 106950503 Su Ürünleri 2
4 Hereke Meslek Yüksekokulu
7 106951688 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2
7 106951246 Dış Ticaret 2
7 106971162 Dış Ticaret (İÖ) 2
7 106951555 Elektronik Teknolojisi 2
7 106971444 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2
7 106950548 Endüstriyel Kalıpçılık 2
7 106951519 İnsan Kaynakları Yönetimi 3
7 106971408 İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 3
7 106950566 Makine 2
7 106970604 Makine (İÖ) 2
7 106950575 Mekatronik 2
7 106970613 Mekatronik (İÖ) 2
7 106951307 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2
7 106951625 Metalurji 2
7 106971514 Metalurji (İÖ) 2
7 106951352 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2
7 106971259 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2
4 Gölcük Meslek Yüksekokulu
7 106950618 Dış Ticaret 2 1
7 106970667 Dış Ticaret (İÖ) 2 1
7 106950627 Makine 2 1
7 106970676 Makine (İÖ) 2 1
7 106951413 Otomotiv Teknolojisi 4 2
7 106971311 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 4 2
7 106950645 Pazarlama 2 1
7 106970694 Pazarlama (İÖ) 2 1
4 Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
7 106950706 Boya Teknolojisi 2
7 106951185 Çevre Temizliği ve Denetimi 2
7 106950724 Dış Ticaret 4
7 106970746 Dış Ticaret (İÖ) 4
7 106950733 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2
7 106950742 İş Sağlığı ve Güvenliği 2
7 106951449 İşletme Yönetimi 3
7 106971338 İşletme Yönetimi (İÖ) 3
7 106950769 Kozmetik Teknolojisi 2
7 106970764 Kozmetik Teknolojisi (İÖ) 2
7 106950778 Lojistik 2
7 106951361 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3
7 106971268 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 3
7 106951634 Yapı Yalıtım Teknolojisi 2
7 106951961 Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) 3
7 106971647 Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) (İÖ) 3
7 106951979 Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) 2
7 106971656 Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) (İÖ) 2
4 Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu
7 106950812 Gıda Teknolojisi 2
7 106970807 Gıda Teknolojisi (İÖ) 2
7 106950821 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2
7 106970816 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) 2
4 İzmit Meslek Yüksekokulu
7 106950866 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 1
7 106970834 İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 3 1
7 106951379 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3 1
7 106971277 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 3 1
7 106951194 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 3 1
7 106971144 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) 3 1
7 106950893 Yerel Yönetimler 3 1
7 106970861 Yerel Yönetimler (İÖ) 3 1
4 Kandıra Meslek Yüksekokulu
7 106951316 Bankacılık ve Sigortacılık 3
7 106971223 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 3
7 106951264 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3
7 106971189 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 3
7 106951476 İşletme Yönetimi 3
7 106971365 İşletme Yönetimi (İÖ) 3
7 106951255 Tekstil Teknolojisi 3
7 106971171 Tekstil Teknolojisi (İÖ) 3
4 Karamürsel Meslek Yüksekokulu
7 106951643 Deniz Ulaştırma ve İşletme 5 2
7 106971559 Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) 5 2
7 106950981 Deniz ve Liman İşletmeciliği 5 2
7 106970958 Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) 5 2
7 106951564 Elektronik Teknolojisi 5 2
7 106971453 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 5 2
7 106951007 Gemi İnşaatı 5 2
7 106970976 Gemi İnşaatı (İÖ) 5 2
7 106951043 Gemi Makineleri İşletme 5 2
7 106971038 Gemi Makineleri İşletme (İÖ) 5 2
7 106951034 Mekatronik 5 2
4 Köseköy Meslek Yüksekokulu
7 106951149 Bilgisayar Programcılığı 3
7 106971126 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 3
7 106951079 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 3
7 106971065 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 3
7 106951325 Gıda Teknolojisi 3
7 106971232 Gıda Teknolojisi (İÖ) 3
7 106951397 Kimya Teknolojisi 3
7 106971295 Kimya Teknolojisi (İÖ) 3
7 106951104 Lastik ve Plastik Teknolojisi 3
7 106971092 Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ) 3
7 106951113 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 3
4 Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
7 106951916 Kaynak Teknolojisi 2 1
7 106951167 Makine 3 1
7 106971532 Makine (İÖ) 3 1
4 Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu
7 106951158 İş ve Uğraşı Terapisi 2
4 Kartepe Meslek Yüksekokulu
7 106951943 Atçılık ve Antrenörlüğü (Erkek) 2
7 106951952 Atçılık ve Antrenörlüğü (Kız) 2

11 YORUMLAR

  1. mrb ben Gaziantep unuwersitesinde hemşirelik okuyorum 2.45 ortalamam var .Kocaeli unuversitesine geçiş yapabilirmiyim? bi de Gaziantepde fakülte Kocaeli de ise yüksekokulmuş.

  2. Merhaba ben uludağ Üniversitesi İngilizce ogretmenligi bolumunde okuyorum.ortalamam 2.80.kocaeliye gecis istiyorum sizce sansim ne lutfen yardim edin

Hakan Caba için bir cevap yazın İptal