Körfez Nedir ?

0
9458

Körfez, denize dar bir boğaz ile bağlanmış karanın içine doğru girinti yapmış büyük su parçasıdır. Dairesel, oval ve altı açık üçgen biçiminde olabilirler. Daha küçük olanlarına koy denir. Kimisinde denizle bağlantı diğerlerine göre daha geniştir ancak karanın kolları arasında yer aldığından yine körfez olarak adlandırılırlar.

Körfez Oluşumu

Körfezlerin oluşmasında en etkili etmen tektonik harekete bağlı olarak kıyının gerisindeki jeolojik yapıdır. Dağların kıyıya paralel değil de dik bir biçimde uzandığı yerlerde (ege bölgesi gibi) kıyı daha girintili-çıkıntılıdır dolayısıyla daha çok körfez ve koya rastlanır.

Tektonik hareket (deprem) ile kıtaların birbirinden uzaklaşması ve parçalanması yoluyla da büyük körfezler oluşmuştur. Dünyanın en büyük körfezlerinin;  Gine Körfezi , İran Körfezi , Alaska Körfezi , Meksika Körfezi ve Bengal Körfezi oluşumu bu şekildedir.

Denize dik olan dağların bulunduğu yerlerden bahsetmiştik, bu dağların vadi kısımlarından akan akarsular da yataklarını sürekli aşındırdıklarından körfez oluşmasına sebebiyet verebilirler.

Buzullar da girintili çıkıntılı kıyılar oluşumundan -dolayısıyla Körfez oluşumunda etkilidir. Fiyord konusuna bakınız.

Körfez oluşumunda dalga ve akıntıların da rolleri bulunmaktadır.

Ekonomik Açıdan Körfezler

Körfezler, kara ile kısmen kapatıldığından göle yakın iç sular gibidirler bu nedenle insanlar, hem korunaklı kıyı hem de zengin bir deniz canlısı kaynağına sahip olan körfezlerde yerleşim birimleri kurmuşlardır. Güvenli ve iç bölgelere yakın olan körfezler çoğu zaman deniz ticareti için de önemli bir yere sahip olmuştur. Hamburg, Cenova, Napoli, Pire ve İzmir limanı gibi önemli ticari limanlar hep körfezlerin içinde kurulmuştur.

 

 

 

 

Bir yorum bırakın