Kosgeb Girişimcilik Eğitimi Nedir ?

0
1357

KOSGEB, girişim kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri eğitmek amacıyla uygulamaları girişimcilik eğitimi vermektedir. Adaylar bu program sonunda kendi iş fikirlerini uygulayabilecek deneyim kazanabilmektedirler. Bu eğitim hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyenlerdir. Girişimcilik eğitimlerinden ücret alınmamaktadır.

Nereden uygulamaları girişimcilik eğitimi alabilirim ?

  • KOSGEB Birimleri tarafından, (duyuruları takip için buraya tıklayın)
  • Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında KOSGEB tarafından,
  • KOSGEB dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından

olmak üzere üç farklı modelde düzenlenebilir.

Kosgeb’in verdiği eğitim tavsiye edilir:

Girişimcilik eğitiminin kapsamı ve süresi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 60 (altmış) saatlik sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsar.

a) Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 9 (dokuz) saat,
b) Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) – 18 (on sekiz) saat,
c) Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) – 24 (yirmi dört) saat,
ç) Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar – 9 (dokuz) saat

Sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programına destek modüller (örneğin e-ticaret, dış ticaret vb. sınıf içi eğitim veya atölye çalışması şeklinde) eklenebilir. Bir Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminde, her bir sınıf için en fazla 30 (otuz) katılımcı kabul edilebilir.

Eğitim ana modüllerine %80 (seksen) oranında devam eden katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanır.

Bir yorum bırakın