KPSS A Grubu İçin 35 Yaş Şartı Devam Ediyor

1
2219

KPSS A grubu kadrolarına giriş için daha önceleri uygulanan 35 yaş şartı, Anayasa Mahkemesinde iptal edilmiş biz de bu olayı duyurmuştuk (bkz: KPSS A Grubu için 35 Yaş Alt Sınırı Kaldırılıyor) 657. Devlet memurları kanununda yapılacak yeni düzenlemelere göre a grubu için yaş şartı geri getirilecek

15 Mayıs 2013 tarihi itibariyle Meclise sevk edilen torba tasarıda, bu konu ele alınmaktadır.

Yapılacak olan yeni düzenleme:

2) Ek 40. madde

“EK MADDE 40- Mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alman ve 36 ncı maddenin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sının; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibanyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlan tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fikra hükmü uygulanır.”

2013 kpss tercihleri

1 YORUM

  1. İnsanları en verimli çağlarında atıl bırakıyorlar.
    Emeklilik yaşının 65 olduğu bir ülkede 35 yaş sınırının konulmasının mantığını ve izahını birisinin yapması gerekir.

Bir yorum bırakın