KPSS Puanı İle Memur Olmak için Yaş Sınırı

0
1344

KPSS’ye girip memur olmak isteyen adaylar için kesin olarak belirlenmiş bir yaş sınırı yoktur. Ancak bazı kurumlar gerek açıktan yerleştirme olsun, gerekse merkezi yerleştirme belli bir yaştan fazlasını almayabiliyorlar.

En sık görülen üst yaş sınırı: 35 yaş (sınavın yapıldığı tarihte).

A grubu kadrolar için:

“Ek Madde 40- Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve bu Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarınca yapılacak özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

bkz: KPSS A Grubu için 35 Yaş Alt Sınırı Kaldırılıyor

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır.”

  • B grubu kadrolar için yaş sınırı bulunmamaktadır.
  • Öğretmenlik için yaş sınırı 40 yaştır. (40 yaşından gün almamış olmak)

Bir yorum bırakın