KPSS Teknik ve Sağlık Hizmetleri Alt Öğrenim Düzeyi Düzenlemesi

0
1244

2014 KPSS kılavuzunda yer alan yeni bir madde, alt öğrenim düzeyinden KPSS’ye girilememesi kuralı teknik ve sağlık hizmetleri kadroları için değiştiriliyor.

Bu maddeye göre KPSS Lisans’a katılacak olan bir adayın, önlisans veya lise düzeyinden teknik veya sağlık hizmetleri sınıfındaki bir kadroya atanmasına hak sağlayacak diploması var ise, bu adaylar ÖSYM Aday İşlemlerinden alt öğrenimleri için 3-14 Kasım 2014’te kayıt yapabileceklerdir. Böylece, aday, lisans puanı ile alt diploması var ise (teknik veya sağlıktan) önlisans veya lisans düzeyindeki kadrolara da başvurabilecektir.

Lisans bitirmiş adayların, önlisans ve lise KPSS’sine girmesi diğer adaylar için zorlayıcı bir durum olabilecektir.

kpss 2014

İlgili madde:

“ÖĞRENİM DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ
Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, adaylar alt öğrenim düzey(ler)indeki (ortaöğretim, önlisans) mezuniyetlerini de ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıdını sağlayabilecekler ve KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.
Bu sınav sonucuna bağlı ilk yerleştirme için tercihler, 17-26 Kasım 2014 tarihlerinde alınacaktır. Yukarıda yer alan Danıştay 12.Daire Başkanlığının kararı gereğince adaylar, ortaöğretim ve varsa ön lisans bilgilerinin sisteme kaydını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 3-14 Kasım 2014 tarihleri arasında yaptırabileceklerdir.”

Bir yorum bırakın