Lise Öğrencilerine LYS İçin 45 Gün Devamsızlık Hakkı Verildi

3
2603

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda lise son sınıf öğrencileri, LYS sınavlarına hazırlık için veli izniyle 45 güne kadar izin alabilecekler. Sınav yaklaşırken öğrencileri rahatlatmak ve diğer yollardan rapor almalarını önlemek için böyle bir uygulama başlatılmıştır. Sadece bu yıl geçerli olacaktır. Öğrenci velisi, izin için okul müdürlüğüne başvurmalıdır.

Özürlü devamsızlığa ilişkin genelde:

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 84037561/10.06.01/1013997
Konu : Özürlü Devamsızlık

GENELGE – 2013/14

 

İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği.

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerinin özürlü devamsızlıklarına dair, ilgi Yönetmelik hükümlerinin uygulanması yönünden bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İlgi Yönetmeliğin 40 mcı maddesinin,

(b) bendinde; “Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notlan ne olursa olsun başarısız sayılır.”

(c) bendinde; “Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, göz altına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün, resmî kurumdan alınacak belge veya resmî/özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden “5 iş günü” içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hâllerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir.”

hükümleri yer almaktadır.

bakırköy lisesi istanbul

Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) hazırlanmakta olan lise son sınıf öğrencilerimizin; zaman baskısı yaşamadan hazırlık sürecinde derslerine daha iyi motive olmaları, sınav streslerinin olabildiğince azaltılarak sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmelerini teminen ve esasen gerçeğe uygun olmayan beyan ve diğer suretle rapor alınmasını önlemek amacıyla bu öğretim yılına mahsus olmak üzere;

İlgi Yönetmeliğin 40 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen toplam süre olan 45 günü aşmamak kaydıyla, öğrenci velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması hâlinde beyan edeceği sürenin de özürlü devamsızlık olarak değerlendirilmesi ve veli dilekçesinin özür belgesi gib işlem görmesi öğrenci ve velileri açısından daha eşitlikçi bir yaklaşım olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nabi AVCI Bakan

3 YORUMLAR

  1. 2011-2012 sınav döneminde böyle bir hak bize verilmemişti.mağdur olan hep biziz.bizden öncekilerde böyle bir hakkı kullanmıştı nedense bizim sıramızda hak ihlalleri bol oluyor şans mi bu adalet mi soruyorum

Bir yorum bırakın