Liselere Yetenek Sınavıyla Girişte Yeni Esaslar

0
1254

MEB, güzel sanatlar ve spor liselerine yetenek sınavıyla öğrenci alınmasına ilişkin değişiklikleri illere gönderilen genelge ile belirtti. Buna göre yetenek sınavının %70’i, ortaöğretime yerleşme puanının ise %30’u esas alınacak öğrenciler liselere kabul edilecek.

Özel Yetenek İsteyen Liselere Başvurular Ne Zaman Yapılacak ?

Ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8’inci sınıfını bitiren öğrenciler, 16-27 Haziran’da öğrenim görmek istediği alanın bulunduğu güzel sanatlar lisesi veya spor lisesi müdürlüklerinden sadece birine öğrenim belgesi, dilekçe ve bir fotoğrafla doğrudan veya posta yoluyla müracaat edecekler. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacağından zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Müracaat eden öğrenciler için okul müdürlükleri, sınav giriş belgesi düzenleyecek ve alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 30 Haziran-4 Temmuz’da başvurulan okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek.

Öğrenci seçimine yönelik yetenek sınavı, bölümler bazında 7-11 Temmuz’da tek aşamalı olarak komisyonlar tarafından yapılacak. Okul müdürünün başkanlığındaki komisyonlarda, alan öğretmenlerinin yanı sıra alan uzmanı akademisyenler de yer alacak. Alan uzmanı akademisyen bulunamadığı durumlarda il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce bir alan öğretmeni görevlendirmesi yapılacak.

özel yetenek sınavları 2012

 

Kayıtlar Temmuz’da

Yetenek sınavında 50 puan barajını geçemeyen öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacak. Değerlendirmeler, bölümler bazında sınav değerlendirme ölçütleri çizelgesi ve sınav değerlendirme çizelgesinde yer alan esas ve ölçütler doğrultusunda yapılacak.

En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre, bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asil ve yedek liste 11 Temmuz mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek, kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları, 14-18 Temmuz’da yapılacak.

Kesin kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda, yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek 18 Temmuz’da okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilerek ayrıca öğrenci velilerine bildirilecek. Yedek listeden kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 21-23 Temmuz’da yapılacak. Açık kontenjan kalması durumunda yedek listeden öğrenci kayıtları 24-25 Temmuz’da yapılacak.

Buna rağmen açık kontenjanı bulunan ancak yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan veya yedek listesi olmayan okullar, 31 Temmuz-6 Ağustos’ta valiliklerce belirlenecek takvim çerçevesinde, aynı usulle sınav yaparak öğrenci alacaklar. Yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullar, sadece yedek listenin dışında kalan açık öğrenci kontenjanı için sınav yapacaklar.

Bir yorum bırakın