Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

0
1657

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacaktır. Başvuru için son gün: 18 Kasım 2012

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Atatürk Eğit. Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Fen Edeb. Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.İktisat Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.İlahiyat Fak.: Mahir İz Cad. Bağlarbaşı 34662 Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.İletişim Fak.: Nişantaşı Kampüsü Nişantaşı/Şişli/İSTANBUL

M.Ü.Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.Sos. Bil. Mes.Yük. Ok.: Soğanağa Mah. Nur Sok. No: 9/11 Beyazıt/İSTANBUL

M.Ü.Ortadoğu Araş. Enst.: İshak Paşa Mah. Atmeydanı Sok. 34413 Sultanahmet/İSTANBUL

 

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR
İlköğretim-Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programında yer alan coğrafya derslerini verebilecek niteliklere haiz olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Bil. ve Bel. Yön.-Tarihi Devlet Arşivleri Yardımcı Doçent

1

Tarihi Devlet Arşivleri Alanında çalışmaları olmak.

 

İKTİSAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İng. İkt.-İktisat Politikası Profesör

1

İktisat mezunu olmak. Mikro Ekonomi, Sanayi Ekonomisi ve AntitröstEkonomisi konularında yayınları olmak
İktisat Teorisi Yardımcı Doçent

1

İktisat Bölümü mezunu olmak, Yüksek Lisans ve Doktorasını İktisat Teorisi alanında yapmış olmak.
Ekonometri Yardımcı Doçent

1

Ekonometri Bölümü mezunu olmak, Yüksek Lisans ve Doktorasını ekonometri alanında yapmış olmak. Matematiksel İktisat alanında ders vermiş olmak.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Din Sosyolojisi Yardımcı Doçent

1

Din Sosyolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İslam Felsefesi Yardımcı Doçent

1

İslam Felsefesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Kişilerarası İletişim Profesör

1

Çıkar Grupları ve Sivil Toplum Örgütleri Konularında Akademik Yayınlar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Kimya Müh.-Proses ve Reaktör Tasarımı Yardımcı Doçent

1

Kimya Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak. Organik kaplamalar veya yaşayan polimerizasyon teknikleri konularında yayınları bulunmak tercih sebebidir.

 

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İç Hastalıkları Doçent

1

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı olması ayrıca, Hemostaz ve Trombozkonusunda yurt dışında en az 1 yıl süre ile çalışma deneyiminin olması

 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Otel Konaklama ve İkram Hiz. Yardımcı Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Bizans Tarihi ve Sanatı alanında yapmış olmak.
Pazarlama ve Reklamcılık Yardımcı Doçent

1

İşletme alanında Doktora yapmış olmak. Sponsorluk ve Sosyal Pazarlama alanında yayınları bulunmak.
ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Ortadoğu İktisadı Doçent

1

İktisat Fakültesi mezunu olmak. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmek.
Ortadoğu Sosyolojisi ve Antrop. Doçent

1

Ortadoğu alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ortadoğu Siy. Tar. ve Ulus. İliş. Yardımcı Doçent

1

Ortadoğu ile ilgili Araştırma ve yayınları olmak.

Bir yorum bırakın