Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Duyurusu 2015-2016

0
2781

Marmara Üniversitesi, 2015-2016 Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Duyurusunu yayınlamıştır. Kontenjanlara bilgilerin alt kısmında yer alan linkten ulaşabilirsiniz. Diğer yüksek lisans duyuruları için kategori sayfamıza bakmayı unutmayınız.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

“2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü (Tezli YL, Doktora/Sanatta Yeterlik, Tezsiz YL, Uzaktan Eğitim)
Programlarına Öğrenci Alımı (Yatay Geçiş dâhil), Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler”

Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri

marmara yüksek lisans

 Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans veya yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Eczacılık ve eşdeğer Fen Fakültelerinin (Mühendislik, Teknik Eğitim, Teknoloji, Fen-Edebiyat) lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olanlar doktora programına başvurabilir. Tezsiz yüksek lisans
programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.

 Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/Sanatta Yeterlik programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar.

 Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.

 Adaylar, en fazla 2 farklı programa başvurabilirler.(Tarih ve saatler hakkında ilgili enstitülerin web sayfalarına bakılabilir.)

 Adaylar, aşağıda bildirilen ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı tarafından ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.

 Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvurular içinden ALES, mezuniyet notu, yabancı dil puanı, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı; 10 ve altındaki program kontenjanları için yirmi kişi, 10’un üstündeki program kontenjanları için kontenjanın iki katıdır.

 Yedek için; “Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvuran adaylardan ALES, Transkript Notu, Mesleki Bilgi Değerlendirme, Portfolyo ve Mülakat hesaplamaları sonrasında başarılı olanlardan en yüksek puandan, daha düşüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar asil liste belirlenir, diğer başarılı adaylar yedek olarak listede yer alır. Kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan asillerin yerine kayıt alınmak üzere boş
kontenjanlar ilan edilir. Listede yer alan yedeklerden ilgili tarih/tarihlerde dilekçe alınarak ön kayıt alınır. Bu dilekçe kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi içindir. Ön kayıt dilekçesi vermemiş yedekler puanı yüksek olsa dahi kayıt hakkı elde edemezler. Dilekçe ile ön kayıt yaptırmış adayların tamamı gün sonunda puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralanır. Başarı sıralamasına göre boş kontenjan kadar yedek liste, kesin kayıt için ilan edilir. Kesin kayıt hakkı kazanan yedekler ilgili tarih/tarihlerde kesin kayıt yaptırmak üzere ilgili Enstitüye başvurarak kayıt
işlemini gerçekleştirirler. (Yedek listeler dilekçelere göre belirleneceği için enstitülerin web sayfalarında ilan edilir.)

Kontenjan, detaylar ve gerekli belgeler için buraya tıklayınız.

 

Bir yorum bırakın