MEB, Okul ve Öğrenci Verilerini Açıkladı (Eğitim İstatistikleri)

0
1178

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 14 milyon 950 bin 987 öğrenci devlet okullarında,

823 bin 515 öğrenci özel okullarda,

1 milyon 785 bin 577 öğrenci ise açık öğretimde okuyor.

Açıköğretim öğrencilerinin yüzde 47,5’ini kızlar, yüzde 52,5’ini erkekler oluşturuyor. Özel okullarda 2013-2014 eğitim öğretim yılında 698 bin 912 olan öğrenci sayısı, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 124 bin 603 artışla 823 bin 515’e yükseldi. Bu eğitim ve öğretim döneminde net okullaşma oranları ilkokulda yüzde 96,3, ortaokulda yüzde 94,35, ortaöğretimde yüzde 79,37 oldu.

Yaklaşık 15 milyon öğrenci devlet okullarında

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2014-2015 eğitim ve öğretim dönemi okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsayan örgün eğitim istatistiklerine göre, örgün eğitimden 14 milyon 950 bin 897’si devlet okullarında, 823 bin 515’i özel okullarda, 1 milyon 785 bin 577’si ise açık öğretimde olmak üzere 17 milyon 559 bin 989 öğrenci yararlanıyor. Bu öğrencilerden 14 milyon 950 bin 897’si resmi, 823 bin 515’i özel, 1 milyon 785 bin 577’si ise açık öğretim kurumlarında okuyor.

Devlet okullarındaki kız öğrenci oranı yüzde 48

Devlet okullarında eğitim gören 14 milyon 950 bin 897 öğrencinin 7 milyon 279 bin 547’sini yani yüzde 48,7’sini kız, 7 milyon 671 bin 350’sini yani yüzde 51,3’ünü erkekler oluşturuyor.
Özel okullarda eğitim gören 823 bin 515 öğrencinin 384 bin 665’ini yani yüzde 46,7’sini kız, 438 bin 850’si yani yüzde 53,3’ünü erkek öğrenciler oluşturuyor. Açıköğretim öğrencilerinin ise 848 bin 73’ü yani yüzde 47,5’i kız, 937 bin 504’ü yani yüzde 52,5’i erkek.

Okul öncesindeki öğrenci oranı yüzde 13

okulTemel eğitim kademesi devlet okullarında eğitim gören, 11 milyon 285 bin 574 öğrencinin yüzde 8,7’si yani 985 bin 13’ü okul öncesi, yüzde 46,4’ü yani 5 milyon 230 bin 878’i ilkokul ve yüzde 44,9’u yani 5 milyon 69 bin 683’ü ortaokullarda bulunuyor. Özel okullarda eğitim gören 583 bin 344 öğrencinin ise yüzde 29,4’ü okul öncesi, yüzde 34,8’i ilkokul ve yüzde 35,7’si ortaokullarda yer alıyor.

Lise öğrencilerinin yüzde 70’i devlet okullarında

Liselerde eğitim gören 5 milyon 691 bin 71 öğrencinin 3 milyon 980 bin 466’sı yani yüzde 70’i devlet okullarında, 1 milyon 470 bin 434’ü yani yüzde yüzde 25,8’i açıköğretim lisesinde, yüzde 4,2’si yani 240 bin 171’i özel okullarda okuyor.
Genel ortaöğretimdeki (liselerdeki) öğrencilerin, 1 milyon 137 bin 110’u açık lisede olmak üzere 2 milyon 902 bin 954’ü yani 51,1’i genel liselerde, 333 bin 324’ü mesleki açıköğretim lisesinde olmak üzere 2 milyon 241 bin 674’ü yani yüzde 39,3’ü mesleki ve teknik liselerden, 546 bin 443’ü yani yüzde 6’sı din öğretiminden yararlanıyor.
Özel liselerde okuyan 240 bin 171 öğrencinin yüzde 68,4’ü yani 164 bin 281’i genel liselerde, yüzde 31,6’sı da yani 75 bin 890’ı mesleki ve teknik liselerde bulunuyor.

Özel eğitimin payı arttı
2013-2014 eğitim öğretim yılında 698 bin 912 olan özel okullardaki öğrenci sayısı 2014-2015 eğitim öğretim yılında 124 bin 603 artışla 823 bin 515’e yükseldi. Böylece özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin toplam örgün eğitim içerisindeki oranı da yüzde 4’den yüzde 4,7’ye yükselmiş oldu.

Örgün eğitimde 919 bin 393 öğretmen görevli
Bu dönemde, örgün eğitimde 59 bin 509 okul ve kurumda, 829 bin 77’si devlet, 90 bin 316’sı özel okullarda olmak üzere 919 bin 393 öğretmen görev yapıyor. Öğretmenlerin yüzde 45,7’sini yani 420 bin 591’ini erkek, yüzde 54,3’ü yani 498 bin 802’sini kadın öğretmenler oluşturuyor. Öğretmenlerden 621 bin 15’i temel eğitim kademesinde, 298 bin 378’i ise ortaöğretim kademesinde görev yapıyor.

Derslik sayısı yaklaşık yüzde 10 arttı
Örgün eğitimde, 52 bin 35’i resmi, 7 bin 474’ü özel olmak üzere 59 bin 509 okul bulunuyor. Devlet okullarında, 528 bin 674 ve özel okullarda 61 bin 228 olmak üzere örgün eğitimde 589 bin 902 derslik var. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında örgün eğitimde resmi ve özel okulların tamamında 538 bin 442 derslik bulunurken, bu dönemde yüzde 9,5’lik artışla 589 bin 902 derslik sayısına ulaşıldı.

Okullaşma oranları arttı
Bu eğitim ve öğretim döneminde net okullaşma oranları da ilkokulda yüzde 96,3, ortaokulda yüzde 94,35, ortaöğretimde yüzde 79,37 olarak gerçekleşti. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında yüzde 67,37 olan ortaöğretimde net okullaşma oranı, zorunlu eğitimin 12 yıl olarak uygulandığı ilk dönem olan 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında yüzde 70,06 olarak gerçekleşti, 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde ise yüzde 79,37’ye yükseldi.

Bir yorum bırakın