MEB’den Şubat Özür Durumu Atamaları Başvuru Kılavuzu

0
1200

MEB, şubat özür durumu atamaları için (son gün 6 Şubat) kılavuz yayınladı. Aşağıda genel koşullarına yer verdiğimiz kılavuzun tamamı  yazı sonunda yer almaktadır. Özür durumu tayinleri:

1- Sağlık durumu,
2- Eş durumu,
3- Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklikleri durumundan yapılabilecektir.

2013 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNDAN
YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Öğretmenler, sağlık ve eş durumu özrü ile özel hayatını olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak 31 Ocak – 03 Şubat 2013 tarihleri arasında yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2. Alanlar itibarıyla  atama yapılacak  norm kadro açığı bulunan  okullar,  Bakanlığınhttp://ikgm.meb.gov.tr  internet adresinde ilan edilerek, 04-06 Şubat 2013 tarihleri arasındaöğretmenlerin tercihlerine açılacaktır.

3.  Yer değiştirme  suretiyle atamalar 08 Şubat 2013 tarihinde  iller arasında  bilgisayar ortamında yapılacaktır.

4.  Başvuruda bulunacaklarda, öğretmenlik ve Devlet memurluğunun her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya Şubat ayı sonu itibarıyla kaldırılabilecek durumda olmaları şartıaranacaktır.

5.  Öğretmenliğe  2012 yılı içerisinde  atananlardan  şubat  ayının son günü itibarıylabulunduğu ilde  en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı  yer değiştirme başvurusunda  bulunabileceklerdir.  Açıktan ve kurumlararası yeniden atananlardan sağlık durumu  ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlerden dolayı  başvuracaklardabulunduğu ilde 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartı aranmayacaktır.

6. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin, sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması ve eşinin talebi hâlinde yer değişikliği başvuruları birlikte değerlendirilecektir.

7. Öğretmenler başvurularını, kullanıcı adı ve şifreyle  http://mebbis.meb.gov.tr  veyahttp://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formunu  doldurmak ve  istenen belgeleri de okul müdürlüğüne teslim etmek suretiyleyapacaklardır.

8.  Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esastır. Ancak görev yaptığı il ya da ilçe dışında bulunan öğretmenler, başvuru süresi içinde, kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne özürlerine ilişkin belgeleri uygun araçlarla gönderecek ve iletişim araçlarıyla okul müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyeceklerdir.  Yöneticiler, başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formunun çıktısı  onay günü  okul müdürlüklerince alınarak öğretmenlere göreve başladıklarındaimzalattırılacaktır.

9. Başvuru Formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından öğretmenler sorumludur. Öğretmenler başvuruları onaylanmadan önce okul yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabileceklerdir.  Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanların başvuruları onaylanmış ise reddedilerek, yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

10. Birinci aşama özür başvurularının geçerlilik kazanabilmesi için sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanması gerekmektedir. İkinci aşama okul tercihi başvuruları ise sadece okul müdürlüğünce onaylanacaktır.

11. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler  ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını, kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

12.  Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan, başvuru süresi içinde, görevli olduğu okul ya da kadrosunun bulunduğu ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle vazgeçebilir. Bu öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda iptal edilir.

13.  Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular ile gerekli şartları taşımadan, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle, istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden veya

Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak, geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirme işlemi yapılmayacak, yapılmışsa atamaları iptal edilecektir.

14.Yer değiştirme iş ve işlemlerinden ve başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden  okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, yetkili ve sorumludur.

15. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

16. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

17. Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında başvuruların son günü, hizmet süresinin hesaplanmasında ise 2013 yılı Şubat ayının son günü esas alınacaktır.

18. 2012 yılında özür durumundan yer değişikliği yapılamaması  sebebiyle memur kadrosuna atanan öğretmenler ile aynı kapsamda aylıksız izne ayrılan öğretmenler göreve başlama şartı aranmadan  başvuruda bulunacaklardır. Diğer sebeplerle aylıksız izne ayrılan öğretmenler ise başvuru süresi içinde göreve başlamak kaydıyla başvuruda bulunabileceklerdir.

19.Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Özür Durumu Başvuru Kılavuzu:

Bir yorum bırakın