Memur Alımları ve Atamalar 2014

0
1311

2014 yılında yapılacak olan memur atamalarının sayısına ilişkin sahip olduğumuz bilgiyi bu konumuzda paylaşacağız. 2014 yılında alınacak olan memur sayısı, geçtiğimiz yıllara oranla bir hayli az. 2014 Yılı Merkezi Yönetim bütçe kanununa göre bu yıl toplam 36.000 atama yapılabilecek.

Bu 36.000 kadronun 10.000’i şubat öğretmen atamaları için ayrıldı. Diğer kurumlara kalan atama hakkı bu durumda 26.000 olacak. Muhtemelen ek atamalar yoluyla bir türlü eksiklikler kapatılacaktır. Düzenlenecek olan kanunlarla MEB gibi (önemli) kurumlar ek atama yapabilecekler.

Fizik öğretmenliği

Bazı atamalar yukarıda belirtilen sınırlamanın dışındadır:

190 sayılı KHK’nın Ek 7. maddesi uyarınca aşağıdaki atama türleri, Bütçe Kanununda belirtilen sınırlamalara tabi değildir:

– Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere,
– Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,
– 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar,
– Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar,
– 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları,
– 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları,
– emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar
– 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,

Bir yorum bırakın