Memurluk Sözlü Sınavları İçin Önemli Karar

0
1389

Ankara 11. İdare Mahkemesi, 2014 Sağlık Bakanlığı uzman yardımcılığı sözlü sınavına ilişkin önemli bir karar verdi. Heyet oybirliğiyle, sadece sorulara puan verilmesinden ibaret tutanağı yetersiz bulurken, yargısal denetimin yapılabilmesi için sözlü sınavlarda ve mülakatlarda aşağıdaki koşulların olması gerektiğini belirtti:

1- Adaylara sorulacak soruların önceden belirlenip belirlenmediği,

2- Adaya hangi soruların sorulduğu, buna aday tarafından ne şekilde cevap verildiği

3- Verilen cevaplara göre bilgi düzeyi yetersiz ise gerekçeleri,

ile birlikte tutanağa bağlanmasının gerekli olduğunu belirtmiştir.

Bu kararın sözlü sınavlar üzerindeki denetimi arttırması bekleniyor.

mahkemesozlusınav

Bir yorum bırakın