Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı (Kasım, 2012)

0
1267

Mersin Üniversitesi aşağıdaki tabloda belirtilen alanlara öğretim üyesi alacaktır. Başvuru için son tarih: 27 Kasım 2012.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

“Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.”

“Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi’nin web sayfasında (http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan “”Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”” başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım, Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.”

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Doçent

2

1

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Doçent

3

1

Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Doçent

3

1

Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Doçent

1

1

Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya Profesör

1

1

Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji Profesör

1

1

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent

1

1

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Doçent

1

1

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Biyoloji Profesör

1

1

Biyoloji Biyoloji Profesör

1

1

Biyoloji Biyoloji Profesör

1

1

Çeviri Çeviri Profesör

1

1

Felsefe Felsefe Doçent

1

1

Fizik Fizik Doçent

2

1

Kimya Kimya Doçent

2

1

Matematik Matematik Doçent

3

1

Matematik Matematik Profesör

1

1

Psikoloji Psikoloji Doçent

2

1

Sosyoloji Sosyoloji Doçent

3

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat İktisat Profesör

1

1

İşletme İşletme Doçent

1

1

Maliye Maliye Doçent

3

1

Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Doçent

2

1

Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Profesör

1

1

Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği Profesör

1

1

Jeoloji Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Doçent

3

1

Jeoloji Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Profesör

1

1

Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Doçent

3

1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Profesör

1

1

Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
İşletme Bilgi Yönetimi Profesör

1

1

Su Ürünleri Fakültesi
Temel Bilimler Temel Bilimler Doçent

1

1

Tarsus Teknoloji Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Doçent

3

1

Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Doçent

2

1

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör

1

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji Profesör

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji Profesör

1

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör

1

1

Genel Cerrahi Profesör

1

1

Göğüs Cerrahisi Profesör

1

1

Üroloji Profesör

1

1

Üroloji Profesör

1

1

Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör

1

1

Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör

1

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar Profesör

1

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar Profesör

1

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar Profesör

1

1

İç Hastalıkları Gastroenteroloji Doçent

1

1

İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Doçent

1

1

İç Hastalıkları Profesör

1

1

İç Hastalıkları Profesör

1

1

İç Hastalıkları Profesör

1

1

Kardiyoloji Profesör

1

1

Kardiyoloji Profesör

1

1

Nöroloji Profesör

1

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesör

1

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesör

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları Profesör

1

1

Temel Tıp Bilimleri
Anatomi Profesör

1

1

Tıbbi Biyoloji Profesör

1

1

Tıbbi Biyokimya Profesör

1

1

Tıbbi Biyokimya Profesör

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör

1

1

Bir yorum bırakın