Meslek Liseleri Mezunları İçin Ek Yerleştirme Koşulları

0
1299

Sınavsız geçiş yapmak isteyen meslek lisesi mezunlarının özellikle ek tercihlerde dikkat etmesi gereken kurallar aşağıda verilmiştir. Kurallar 2012 ek yerleştirme kılavuzundan alınmıştır.

[ad]

  • 2012-YGS/LYS’ye girmeyerek sadece sınavsız geçiş için başvuran, 2012-ÖSYS’de sınava girmek için başvurduğu hâlde sınava girmeyen veya sınava girerek 140,00000’ın altında YGS puanı alan meslek lisesi mezunları sadece Tablo-3A’dan kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
  • 2012-ÖSYS’de sınava girerek ilgili puan türünde 140,00000 ile 179,99999 arasında YGS puanı alan meslek lisesi mezunları gerek kendi alanlarında gerek alanları dışında Tablo-3A ve Tablo-3B’deki tüm programlar ile Tablo-4’teki açık öğretim programlarını tercih edebilirler.
  • Tablo-3A’da her programın karşısında o programa genel yerleştirme sırasında oluşan en küçük puan ile bu yerleştirmede kullanılan önceliklere göre yerleşen en son adayın öncelik durumu gösterilmiştir. Bu bilgiler adaylara sadece tercihlerini yapmada kolaylık sağlamak için verilmiştir. Adaylar, Tablo-3A’daki en küçük puanların ve önceliklerin altında olsalar bile tercihlerini yapabileceklerdir. Bir başka deyişle, Tablo-3A’dan tercih yapacak adaylar ister meslek lisesi ister genel lise çıkışlı olsun en küçük puan ve öncelik bilgilerini göz önünde tutmadan da tercihlerini yapabilirler. 
  • Mesleki ve Teknik Ortağretim Kurumlarından mezun olan adaylar, Tablo 3A’daki kendi alanlarıyla ilgili ön lisans programlarına sınavsız olarak;

a) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
b) Sınavsız geçiş ile ilgili öncelikler,
c) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),
d) Yükseköðretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

  • Tablo 3A ve Tablo 3B’de iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4’te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir.
  • Sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra Tablo 3A’daki programların boş kalan kontenjanlarına genel lise mezunu adaylar ile kendi alanları dışındaki programları tercih etmiş olan meslek lisesi mezunu adayların yerleştirilmeleri yapılacak, bu yerleştirmelerde adayların yükseköğretim programının puan türündeki yerleþtirme puanları göz önünde tutulacaktır.
  • Bkz. Ek Yerleştirme kılavuzunun 5. sayfasında sınavsız geçişle ilgili ayrıntılı bilgi bulunmakta.
  • 2012 Ek Yerleştirme Kılavuzu

 

Bir yorum bırakın