Meslek Lisesi Mezunları İş Bulma Konusunda Daha Avantajlı

0
1114

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) “Bir Bakışta Eğitim 2012” Raporuna göre mesleki eğitim görenlerin istihdam edilme oranları, genel liseden daha yüksek. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu meslek liselerine karşı önyargının kırılması gerekliliğini aşağıdaki raporla açıklıyor.

[ad]

Rapor’a göre, 2010 yılı itibariyle Ülkemizde 25-64 yaş grubunda, yani yetişkinlerde, öğrenimi lise ile sınırlı kişilerden mesleki eğitim görenlerin istihdam oranı %63, öğrenimi genel lise ile sınırlı olanların istihdam oranı ise %57. Türkiye, bu oranlar ile her iki alanda 29 OECD ülkesi içinde istihdam oranı sıralamasında sonuncu (Şekil).

OECD Ülkelerinde mesleki eğitim alanların istihdam oranı %76 ve genel eğitim alanların istihdam oranı ise %71. İstihdam oranları en yüksek olan İzlanda (mesleki eğitimde %86 ve genel eğitimde %74) ile Ülkemiz arasında büyük fark bulunurken, inceleme kapsamındaki ülkelerin büyük çoğunluğunda mesleki eğitim alanların istihdam oranının genel eğitime kıyasla daha yüksek olması dikkat çekiyor (Tablo).

Şekil: Öğrenimi Meslek Lisesi veya Genel Lise ile Sınırlı Olan Yetişkinlerin İstihdam Durumu (25-64 yaş) 2010, (%)

Kaynak: OECD

Tablo: Öğrenimi Meslek Lisesi veya Genel Lise ile Sınırlı Olan Yetişkinlerin Cinsiyete Göre İstihdam ve Atalet Oranları (25-64 yaş) 2010, %

Kaynak: OECD

Sonuç olarak;

-Meslek lisesi mezunlarının iş bulma konusundaki avantajı kamuoyunda sıkça dile getirilmeli, gençlere sağlayacağı olanaklar daha iyi tanıtılmalı ve toplumun meslek liselerine yönelik olumsuz algısı değiştirilmeli,

-Gelecekteki kadın istihdamı oranına dair ulusal/resmi hedefler yeterli görülmemeli, açıklanacak Ulusal İstihdam Stratejisi’ne bağlı olarak, sosyal taraflarla birlikte etkin bir geliştirme programı hazırlanıp, uygulanmalıdır.

Kaynak: www.tisk.org.tr (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Bir yorum bırakın