Meslek lisesinden önlisans bölümlerine geçişte ek puan

0
1846

YÖK’ün hazırladığı kanun taslağına göre, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunu öğrenciler, YÖK’ün belirleyeceği aynı alanda bir ön lisans programına yerleşmeleri halinde ek puan hakkı kazanacak.

Bakanlar Kurulu’nda görüşülen 2547 sayılı YÖK Kanunu’nda yapılması öngörülen kanun değişikliği taslağına göre, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunu öğrenciler, YÖK’ün belirleyeceği aynı alanda bir ön lisans programına yerleşmeleri halinde merkezi sınavdan aldıkları puana ek puan hakkı elde edecek.

MEB yetkilileri, kanunun TBMM’de yasalaşması durumunda bu yılki üniversite yerleştirmelerinde meslek lisesi mezunlarına ek puan uygulamasının hayata geçirilebileceğini açıkladı.

Kanun değişikliğiyle ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının sınavsız geçiş uygulaması da kaldırılacak. Sınavsız geçiş uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili düzenlemenin ise kanunun yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla belirleneceği belirtildi.

meslek

Mesleki eğitimde reform paketi

Öte yandan 64’üncü Hükümet’in Eylem Planı’ndaki “mesleki eğitimde istihdam yaratıcı tedbirler alınır” maddesi doğrultusunda hazırlanan ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda Değişiklik Öngören Yasa Taslağı ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarısı da Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü.

Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitilmiş iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla iki aydır üzerinde çalışılan ve reform niteliğinde değişiklik öngören tasarı, paydaşların görüşü alındıktan sonra hazırlandı.

Buna göre, istihdam garantisi veren her özel sektör, özel meslek lisesi açıp, devletten teşvik alarak, kendi iş gücünü yetiştirebilecek. Böylece açılacak özel okullarda öğrenim gören meslek lisesi öğrencileri, bir taraftan da fabrika ve atölyelerde sektörün teknik bilgilerini öğrenebilecek. Öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından fabrikalarda istihdam edilebilecek.

Yeni düzenlemeye göre, organize sanayi bölgeleri (OSB) dışında açılacak özel meslek liselerine öğrenci başına devlet teşviki ödenecek.

Stajyerlere maaş zorunluluğu getiriliyor

Yasa değişikliğinde, özel sektörde iş gücünün arttırılması ve meslek liselerinin özendirilmesi için bir takım tedbirler de yer alıyor. Mesleki teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin son sınıfta yaptıkları stajlara en az asgari ücretin yüzde 30’u kadar maaş zorunluluğu getiriliyor. Bu kapsamda, öğrencilerin stajlarındaki maaşlarının büyük bir oranı devlet, kalan oranı da özel sektör tarafından ödenecek.

Yeni mevzuatla, Anadolu meslek lisesi öğrencilerinin son sınıfta haftada 3 gün beceri eğitimi aldıkları özel sektöre de pek çok kolaylık getiriliyor. Beceri eğitimine gönderilen öğrencilere en az asgari ücretin yüzde 30’u kadar maaş ödenecek. Öğrencilerin maaşlarının büyük oranı devlet, kalan oranı da özel sektör tarafından karşılanacak.

Diğer yandan yeni düzenlemeyle, meslek lisesine kayıt olan öğrenciler, 10’uncu sınıftan itibaren iş kazası risklerine karşı devlet tarafından zorunlu sigorta kapsamına alınacak.

Düzenlemede, çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınıyor. Bu merkezlerde eğitim gören öğrenciler, haftada bir gün genel meslek derslerini alacak, 5 gün de sektörde çalışacak. Çalışırken öğrencilerin sigortaları yapılacak ve bu öğrencilere asgari ücretin en az yüzde 30’u kadar net maaş ödenecek. Bu maaşın büyük oranı devlet tarafından karşılanacak. Özel sektör, öğrencilere bu orandan daha yüksek miktarda ücret belirleyebilecek.

Bu maddeye göre, çıraklık eğitimi alan öğrencilerin istemeleri halinde üniversiteye gitme yolları da açılmış oldu. Bu öğrencilere 4 yılın sonunda, ustalık ve iş yeri açma belgesi de verilecek. Öğrenciler, mesleki eğitimlerine devam ederken açık liseden diplomalarını alıp yüksek öğretime de devam edebilecek.

Bir yorum bırakın