Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Atatürk’ten Uzaklaşmaya Çalışmıyoruz

0
1366

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatla ilgili açıklamalarda bulunurken, Atatürk’ten uzaklaşma gibi bir çabalarının bulunmadığını belirtti. Yılmaz “Bizim ne Atatürk’ten uzaklaşma gibi bir çalışmamız var ne de böyle bir değerlendirmeyi hak edecek bir çalışmamız var” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Bakan Yılmaz, “Müfredatta Atatürk’ün üstün askerlik yeteneklerini, devlet adamlığını, inkılapçı niteliklerini öğrenerek, öğrencilerimizin onun kişilik özelliklerini örnek almasını istiyoruz” dedi.

“Öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavramasını, laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını istiyoruz. Atatürk’ün dünya görüşünü ve düşüncelerini benimseyerek, Atatürkçü düşünce sisteminin bir savunucusu olmasını istiyoruz. Günümüzün sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler üretmesini sağlayacak ve kendisini hazırlayacak bilgi, beceri, değer ve tutumlar kazanmasını istiyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetmek istiyoruz.”

İnönü müfredattan çıkarılıyor mu ?

 

Bakan Yılmaz “İnönü müfredattan çıkarılıyor” iddialarının doğru olmadığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’ni güçlendirdiklerini ve Türk milletinin değerlerine sahip çıktıklarını vurgulayan Yılmaz, müfredat taslağıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Milli Mücadele döneminde Batı Cephesi işlenirken İsmet İnönü’nün cephe komutanı olarak yaptığı görevlere, Birinci ve İkinci İnönü Savaşları’ndaki başarılarına kazanım gereği değinilecektir. Yine ‘Lozan Anlaşması görüşmeleri’ işlenirken bu görüşmelerde İnönü başkanlığındaki heyetin aktif rol aldığına kazanım gereği değinilecektir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin İsmet İnönü liderliğinde tarafsız bir politika izlediğine kazanım gereği değinilecektir. Çok partili hayata İsmet İnönü döneminde ve onun gayreti doğrultusunda geçildiği kazanım gereği değerlendirilecektir. Milli Mücadele döneminde İsmet İnönü’nün Batı Cephesi’nde düzenli ordunun kurulması noktasındaki girişimlerine ve TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmasındaki rolüyle Birinci ve İkinci İnönü Savaşları’ndaki başarılarına kazanım gereği değinilecektir. Ayrıca, İsmet İnönü’nün biyografisine de yer verilecektir. Atatürk’ün ölümünden sonra İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesine kazanım gereği değinilecektir. Yine, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin İsmet İnönü liderliğinde tarafsız bir politika izlediğine kazanım gereği değinilecektir. Savaş sırasında ülkemizde meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı sırasında meydana geldiğine kazanım gereği değinilecektir. Yine, İnönü’nün Türkiye’de kurulan birçok koalisyon hükümetlerine başkanlık yaptığına da yine kazanım gereği değinilecek.”

 

Bir yorum bırakın