Milli Eğitim Bakanlığının 2013 Bütçesi

0
1486

Milli Eğitim Bakanlığının 2013 Bütçe sunuşu aşağıda yer almaktadır.

2013 YILI BÜTÇE SUNUŞU
TBMM PLAN VE BÜTÇE
KOMİSYONU

İÇİNDEKİLER
1. EĞİTİM ÖĞRETİM 2
1.1. Eğitimde Fırsat ve İmkân Eşitliğinin Sağlanmasına Yönelik Çalışmalar 5
1.1.1. Derslik ve Pansiyon Yapımları 5
1.1.2. Şartlı Eğitim Yardımı 7
1.1.3. Burslar ve Parasız Yatılılık 8
1.1.4 Taşımalı İlköğretim Uygulaması 9
1.1.5. Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması 10
1.1.6. İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) 11
1.1.7. Aşamalı Devamsızlık Yönetim Modeli (ADEY) 11
1.1.8. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP) 11
1.1.9. Kız Çocuklarının Okullaştırılması 12
1.1.10. Öğretmen İhtiyacının Karşılanması 13
1.1.11 Eğitimde Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi 14
1.1.12. Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi 14
1.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri 16
1.2.1. Temel Eğitim 17
1.2.1.1. Okul Öncesi Eğitim 17
1.2.1.2. İlköğretim 19
1.2.2. Ortaöğretim 20
1.2.2.1. Genel Ortaöğretim 21
1.2.2.2. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 22
1.2.3. Özel Öğretim 26
1.2.4. Özel Eğitim ve Rehberlik 27
1.2.4.1. Özel Eğitim Hizmetleri 27
1.2.4.2. Üstün Yetenekli Çocuklar 32
1.2.4.3. Rehberlik Hizmetleri 33
1.2.5. Yükseköğretim 34
1.2.6. Hayat Boyu Öğrenme ve Bilgi Toplumu 39
1.3. Diğer Faaliyet ve Projeler 41
1.3.1. Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (ALO
147) 41
1.3.2. Cumhuriyet Eğitim Gezileri 42
1.3.3. Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü 42
1.3.4. Bilim Fuarları 42
1.3.5. Okullar Hayat Olsun Projesi 43
1.3.6 Toplum Liderleri Teşkilatlandırma Projesi 43
2. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 44
2.1. Yeniden Yapılanma 44
2.2 İnsan Kaynakları ve İstihdam 45
2.2.1. Öğretmen Yeterlilikleri 48
2.2.2. Hizmet İçi Eğitim 49
2.2.3. Öğretmen Yetiştirme 50
2.2.4. Öğretmenlere Yönelik Malî ve Sosyal Haklara
İlişkin Gelişmeler 51
2.3. Fiziksel Kapasitenin Geliştirilmesi 52
2.3.1. Kamu Özel Ortaklığı ve Eğitim Kampüsleri 54
2.3.2. Van Depreminin Yaralarının Sarılması 54
2.3.3. Eğitimde Fırsatları Artırma Teknolojiyi
İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi 55
2.3.4. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Uygulamaları 58
2.4. Hizmet Sunumunun Geliştirilmesine İlişkin
Faaliyetler 59
2.4.1. e-Devlet Uygulamaları 59
2.4.2. Bürokrasinin Azaltılması ve İdarî Basitleştirme 63
2.4.3. Yatırımların Hızlandırılması 63
2.5 Performans ve Denetim 65
3. ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB’YE UYUM 66
4. BÜTÇE 68

Milli Eğitim Bakanlığının 2013 Bütçesi

Bir yorum bırakın