Milli Eğitim Şurası Nedir ?

0
12620

Milli Eğitim Şûrası Milli Eğitim Bakanlığının en büyük danışma kuruludur. Türk Millî Eğitim Sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim öğretimle ilgili hususları inceler, gerekli kararları alır.

Milli Eğitim Şurası Ne Zaman Toplanır?

Bakanın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır. Bakan gerektiğinde şurayı erken toplantıya çağırabilir.

[ad]

Şurada hangi konuların görüşüleceğine kim karar veriyor ?

Şûranın gündemi Bakanın önerisi veya doğrudan Kurulca tespit edilir. Gerek görülmesi hâlinde gündemin belirlenmesinde merkez ve taşra birimleriyle diğer kurum ve kuruluşların görüşleri de alınır.

Üyelerin daha önce düzenlenmiş şûralardaki gündem dışı teklifleri şûra gündeminde değerlendirilebilir.

Bkz. Milli Eğitim Şurası Kimlerden Oluşur ?

İlgili bilgiler şu yönetmelikten alınmıştır:

Resmî Gazete: 8.9.1995/22398

Tebliğler Dergisi: 25.9.1995/2439

Ek ve Değişiklikler:
1) 15.10.1998/23494 RG EKİM 1998/2493 TD
2) 3.8.2006/26248 RG EYLÜL 2006/2588 TD
3) 4.5.2010/27571 RG MAYIS 2010/2632 TD

Bir yorum bırakın